Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2011

Vietnam Celebration of Historical Events

28 July 1995: Vietnam's Entry to ASEAN

Original version in Vietnamese: 28-7-1995: NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN
Online Publisher: MaxReading.com
Proposed English Title: 28 July 1995: Date of Vietnam's Entry to ASEANVietnamese version online click here

Articles in Vietnamese on ASEAN between 1995-up-to-date


VŨ TÙNG: Một vài nét về hoạt động của ASEAN từ khi thành lập.HOÀNG ANH TUẤN: AFTA và triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN.NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH: Về việc Việt Nam gia nhập ASEAN.THOMAS D.LAIRSON: Kinh tế chính trị trong phát triển của các nước châu ÁVŨ TÙNG: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và an ninh Châu Á - Thái Bình Dương.HÙNG SƠN: Những phát triển mới ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH: Vai trò của ASEAN trong việc xây dựng cơ chế an ninh khu vực.HOÀNG ANH TUẤN: ASEAN - những điều chỉnh chính sách sau chiến tranh lạnh.PHẠM THỊ MIÊN:Một số điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á.TƯ LIỆU Tuyên bố của Ngoại trưởng ASEAN về những phát triển gần đây ở biển Nam Trung HoaNGUYỄN PHƯƠNG BÌNH: Về …

Why has Japan Succeeded? Western Technology and the Japanese Ethos

Original Title in English by Author Prof. Michio MorishimaPublisher: Cambridge University Press, 1st Edition in 1982, reprinted 1985, 1988, ISBN 0521 269032
Backcover by Jeremy Hardie, The Times Literary Supplement
This book, by a distinguished Japanese economist now resident in the West, offers a new interpretation of the current success of the Japanese economy. By placing the rise of Japan in the context of its historical development, Michio Morishima shows how a strongly-held national ethos has interacted with religious, social and technological ideas imported from elsewhere to produce highly distinctive cultural traits.
While Professor Morishima traces the roots of modern Japan back as far as the introduction of Confucianism, Taoism and Buddhism from China in the sixth Century, he concentrates his observations on the last 120 years during which Japan has had extensive contracts in the West. He describes the swift rise of Japan to the status of a first-rate power following the Meiji …

Business Basics - Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh

Original Title in Vietnamese
by Author : unknown
Proposed English Translation: Basic Principles in Business
Vietnamese version online, click here
Content & Readership online
Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh#Tựa đềSố lần xem1Giới thiệu3992Khả năng kinh doanh là gì? 8493Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp? 8774Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp? 3615Quyết định và sụp đổ 3076Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác? 3317Lựa chọn sản phẩm và thị trường 7248Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới 17309Marketing là bán hàng588

Effective Marketing Skills - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

The Art of Negotiation - Kỹ năng thương lượng

About Intellectual Property - Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ

Vietnam Historical Figures - Nhân vật lịch sử Việt Nam