Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2011

Vietnam Celebration of Historical Events

Original version: Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử Online Publisher: MaxReading.com Proposed English Title: Vietnam Celebration of Historical Events Vietnamese version online, click here Content & Readership Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử # Tựa đề Số lần xem 1 6-1-1946 Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam 980 2 27-1-1973 Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam 731 3 3-2-1930 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 6292 4 4-2-1977 Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam. 386 5 8-3-1911 Ngày quốc tế phụ nữ 4255 6 11-3-1945 Khởi nghĩa Ba Tơ 368 7 19.3.1950 Ngày toàn quốc chống Mỹ 589 8 26-3-1931 Thành lập đoàn thanh niên cộng sản đông dương nay là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 22990 9 22-4-1870 Ngày sinh của V.I.Lê-nin 646 10 25-4-1976 Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 1064 11 30-4-1975 Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắn

28 July 1995: Vietnam's Entry to ASEAN

Original version in Vietnamese: 28-7-1995: NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN Online Publisher: MaxReading.com Proposed English Title: 28 July 1995: Date of Vietnam's Entry to ASEAN Vietnamese version online click here Articles in Vietnamese on ASEAN between 1995-up-to-date VŨ TÙNG: Một vài nét về hoạt động của ASEAN từ khi thành lập. HOÀNG ANH TUẤN: AFTA và triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN. NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH: Về việc Việt Nam gia nhập ASEAN. THOMAS D.LAIRSON: Kinh tế chính trị trong phát triển của các nước châu Á VŨ TÙNG: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và an ninh Châu Á - Thái Bình Dương. HÙNG SƠN: Những phát triển mới ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH: Vai trò của ASEAN trong việc xây dựng cơ chế an ninh khu vực. HOÀNG ANH TUẤN: ASEAN - những điều chỉnh chính sách sau chiến tranh lạnh. PHẠM THỊ MIÊN:Một số điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á. TƯ LIỆU Tuyên bố của Ngoại trưởng ASEAN về những phát triển gần đây ở biển Nam Tr

Why has Japan Succeeded? Western Technology and the Japanese Ethos

Original Title in English by Author Prof. Michio Morishima Publisher: Cambridge University Press, 1st Edition in 1982, reprinted 1985, 1988, ISBN 0521 269032 Backcover by Jeremy Hardie, The Times Literary Supplement This book, by a distinguished Japanese economist now resident in the West, offers a new interpretation of the current success of the Japanese economy. By placing the rise of Japan in the context of its historical development, Michio Morishima shows how a strongly-held national ethos has interacted with religious, social and technological ideas imported from elsewhere to produce highly distinctive cultural traits. While Professor Morishima traces the roots of modern Japan back as far as the introduction of Confucianism, Taoism and Buddhism from China in the sixth Century, he concentrates his observations on the last 120 years during which Japan has had extensive contracts in the West. He describes the swift rise of Japan to the status of a first-rate power following th

Business Basics - Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh

Original Title in Vietnamese by Author : unknown Proposed English Translation: Basic Principles in Business Vietnamese version online, click here Content & Readership online Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh # Tựa đề Số lần xem 1 Giới thiệu 399 2 Khả năng kinh doanh là gì? 849 3 Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp? 877 4 Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp? 361 5 Quyết định và sụp đổ 307 6 Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác? 331 7 Lựa chọn sản phẩm và thị trường 724 8 Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới 1730 9 Marketing là bán hàng 588

Effective Marketing Skills - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

Original Title in Vietnamese By Author: unknown Online Publisher: MaxReading.com Proposed English TranslatioN: Effective Marketing Skills Vietnamese version online, click here Content  & Readership online Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả # Tựa đề Số lần xem 1 Lời giới thiệu - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả 1159 2 Sự phù hợp giữa chiến lược marketing với chiến lược công ty 572 3 Công tác marketing phù hợp trong những lĩnh vực nào? 575 4 Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm 792 5 Lập kế hoạch marketing 1111 6 Thực hiện kế hoạch thông qua marketing hỗn hợp 644 7 Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch 292 8 Nghiên cứu thị trường 1485 9 Hai phương pháp chính thức để phân tích thị hiếu của khách hàng 740 10 Quy trình nghiên cứu 400 11 Các phương pháp nghiên cứu không chính thức: Tiếp cận khách hàng 852 12 Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu và định vị 942 13 Phân khúc thị trường 1325 14 Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu 415 15 Định vị t

The Art of Negotiation - Kỹ năng thương lượng

Original Title in Vietnamese: Kỹ năng thương lượng By Author: unknown Proposed English Translation: The Art of Negotiation Vietnamese version online, click here Content Kỹ năng thương lượng # Tựa đề Số lần xem 1 Lời giới thiệu - Kỹ năng thương lượng 781 2 Tạo động lực làm việc 1137 3 Mục tiêu 433 4 Phần thưởng 235 5 Mục tiêu và hoạt động 155 6 Để việc thúc đẩy động lực làm việc trở nên hiệu quả 393 7 Các đặc điểm của mục tiêu hiệu quả 211 8 Vượt qua nỗi sợ hãi 700 9 Ba sai lầm cần tránh 318 10 Trao quyền chứ không quản lý vi mô 306 11 Chuyển mục tiêu thành văn bản 247 12 Kiểm tra hiệu suất làm việc 150 13 Quan sát và thu thập dữ liệu 458 14 Chuyển từ quan sát sang thảo luận 111 15 Biết lắng nghe 167 16 Thiết lập và kiểm tra giả thuyết của bạn 125 17 Những yếu tố cơ bản trong công tác huấn luyện 203 18 Thảo luận và thống nhất 95 19 Huấn luyện chủ động 186 20 Cho và nhận thông tin phản hồi 281 21 Theo dõi 104 22 Để trở thành người huấn luyện hiệu quả 213 23 X

About Intellectual Property - Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ

Original Title in Vietnamese: Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ by Author: unknown Proposed English Translation: About Copyright and Intellectual Property Online Publisher: MaxReading.com Vietnamese version online, click here Content Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ # Tựa đề Số lần xem 1 Sở hữu trí tuệ là gì? 413 2 Tại sao bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lại quan trọng 827 3 Giới thiệu khái quát các điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ 491 4 Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo về sở hữu trí tuệ 204 5 Gioócđani hưởng lợi từ cải cách quyền sở hữu trí tuệ 182 6 Thông điệp của Thành Long: Hàng giả - Lợi bất cập hại 79 7 RA TAY HÀNH ĐỘNG: Các quốc gia đang chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như thế nào 125 8 Cách tiếp cận của Hoa Kỳ: Nguồn gen, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian 281 9 Thách thức về vấn đề bản quyền trong thời đại kỹ thuật số 289 10 Sử dụng hợp lý là gì? 162 11 Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng 310 12 THẢO LUẬN B

Vietnam Historical Figures - Nhân vật lịch sử Việt Nam

Original Title in Vietnam: Nhân vật lịch sử Việt Nam By Author: unknown Online Publisher: MaxReading.com Proposed English Translation: Main Vietnamese Historical Figures Vietnamese version online, click here Nhân vật lịch sử Việt Nam # Tựa đề Số lần xem 1 An Dương Vương 2010 2 An Tiêm 196 3 Âu Cơ 207 4 Bạch Thái Bưởi 381 5 Bảo Đại (sinh năm 1913 - mất năm 1997) 466 6 Bát Nàn Tướng Quân (Vũ Thị Thục) 707 7 Bế Văn Đàn 5905 8 Bùi Bằng Đoàn 520 9 Bùi Hữu Nghĩa 305 10 Bùi Kỷ 228 11 Bùi Quốc Khái 103 12 Bùi Thị Cúc 134 13 Bùi Thị Xuân 270 14 Bùi Viện 122 15 Ca Văn Thỉnh 103 16 Cao Bá Đạt 157 17 Cao Bá Quát 421 18 Cao Thắng 380 19 Cao Xuân Huy 131 20 Cao Xuân Quế 224 21 Châu Thị Tế 103 22 Châu Văn Liêm 528 23 Chế Lan Viên 298 24 Chu Văn An 320 25 Cù Chính Lan 679 26 Cù Huy Cận 1125 27 Đàm Ngọc Lưu 93 28 Đặng Huy Trứ 183 29 Đặng Thai Mai 489 30 Đặng Thùy Trâm 451 31 Đặng Văn Minh 93 32 Đặng Văn Ngữ 118 33 Đặng Việt Châu 343 34 Đặng Xuân Khu (Trường Chi