May 28, 2011

About Intellectual Property - Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ

Original Title in Vietnamese: Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ
by Author: unknown
Proposed English Translation: About Copyright and Intellectual Property
Online Publisher: MaxReading.com
Vietnamese version online, click here
Content

Chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ

#Tựa đềSố lần xem
1Sở hữu trí tuệ là gì?413
2Tại sao bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lại quan trọng827
3Giới thiệu khái quát các điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ491
4Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo về sở hữu trí tuệ204
5Gioócđani hưởng lợi từ cải cách quyền sở hữu trí tuệ182
6Thông điệp của Thành Long: Hàng giả - Lợi bất cập hại79
7RA TAY HÀNH ĐỘNG: Các quốc gia đang chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như thế nào125
8Cách tiếp cận của Hoa Kỳ: Nguồn gen, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian281
9Thách thức về vấn đề bản quyền trong thời đại kỹ thuật số289
10Sử dụng hợp lý là gì?162
11Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng310
12THẢO LUẬN BÀN TRÒN: Việc thực thi, một ưu tiên của tất cả các quốc gia179
13Một công cụ mới chống sao chép trộm đĩa quang165
14Một hiệp hội thương mại đang hoạt động119
15Quyền sở hữu trí tuệ và ngành công nghiệp dược309
16Chi phí của việc phát triển một loại thuốc mới144
17Bệnh sốt rét: Xây dựng quan hệ đối tác để tìm biện pháp chữa trị168
18Bảo vệ nhãn hiệu thương mại trên Internet231
19Thuật ngữ về sở hữu trí tuệ406