May 28, 2011

The Art of Negotiation - Kỹ năng thương lượng

Original Title in Vietnamese: Kỹ năng thương lượng
By Author: unknown
Proposed English Translation: The Art of Negotiation
Vietnamese version online, click here
Content

Kỹ năng thương lượng

#Tựa đềSố lần xem
1Lời giới thiệu - Kỹ năng thương lượng 781
2Tạo động lực làm việc 1137
3Mục tiêu 433
4Phần thưởng 235
5Mục tiêu và hoạt động 155
6Để việc thúc đẩy động lực làm việc trở nên hiệu quả 393
7Các đặc điểm của mục tiêu hiệu quả 211
8Vượt qua nỗi sợ hãi 700
9Ba sai lầm cần tránh 318
10Trao quyền chứ không quản lý vi mô 306
11Chuyển mục tiêu thành văn bản 247
12Kiểm tra hiệu suất làm việc 150
13Quan sát và thu thập dữ liệu 458
14Chuyển từ quan sát sang thảo luận 111
15Biết lắng nghe 167
16Thiết lập và kiểm tra giả thuyết của bạn 125
17Những yếu tố cơ bản trong công tác huấn luyện 203
18Thảo luận và thống nhất 95
19Huấn luyện chủ động 186
20Cho và nhận thông tin phản hồi 281
21Theo dõi 104
22Để trở thành người huấn luyện hiệu quả 213
23Xây dựng bầu không khí thích hợp 293
24Tránh những sai lầm thường gặp 144
25Thách thức của việc huấn luyện nhóm 226
26Đánh giá chính thức về hiệu suất làm việc 224
27Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả 373
28Hai vấn đề cần tránh 111
29Phát triển nhân viên 759
30Triển khai kế hoạch 338
31Các chiến thuật cơ bản để phát triển nhân viên 188
32Đào tạo kỹ năng 204
33Phát triển nghề nghiệp 267
34Xử lý những người thực hiện hạng C 118
35Những trở ngại khó khắc phục 101
36Đối phó với những người thực hiện kém 171
37Xem xét tình trạng cạn kiệt nhuệ khí làm việc 115
38Khi tất cả mọi biện pháp khác đều thất bại 151
39Tiếp tục thực hiện công việc 95
40Vai trò của nhà lãnh đạo 446
41Xử lý một trường hợp sa thải 290
42Những gì không nên nói trong cuộc họp sa thải 375