Skip to main content

Chiến tranh Đông dương 3 - The Third Indochina War

Original Title in Vietnamese by Author: Hoàng Dung
Chiến tranh Đông dương 3 - Chiến tranh biên giới Hoa Việt, Miên Việt 1979.
Proposed translation of Title in English:The Third Indochina War or The 1979 Sino-Vietnamese War.
About the Author: 
A medical doctor who served the South-Vietnam Army, the author underwent re-education camp in post-war Vietnam. After his imprisonment, he left for the US and has been practicing medecine there since. During the conflicts with China and Cambodia, he was still living in Vietnam and had been studying the evolution of the situation. In his US residence, as a hobby, he later started extensive research on the subject.
Indochina III - is an analysis of the post-1975 Sino-Vietnamese conflict. Parts 1 to P6 present an introduction on Cambodia's history, pre-1975 Vietnam-Cambodia conflict, and reveal the foundation of the Cambodian Communist Party, the post-1975 relationship between Vietnam, Cambodia and China, SRVN's and China's efforts to establish diplomatic relations with US. Parts 7-9 cover the conflicts between Vietnam and China. Parts 10-13 present an overview of Chinese politics and diplomatic relations with Vietnam, its objectives and strategy in preparing the war against Vietnam in 1979. Parts 14 is a valuable description of the main historical characters during this period. Note: Cf. also list on Stanley Karnow's book (Vietnam: A History). The conclusion gives a brief description of how infantry troops of the SRVN's People's Army are organised.Content of the book (with proposed translated title)
P1 : Sơ lược lịch sứ Cam pu chia từ lập quốc đến thời cận đại (Overview of Cambodia History)
P2 : Lịch sử tranh chấp Việt Miên trước 1975 (History of pre-1975 Viet-Cambodian Conflicts)
P3 : Sự thành lập Đảng cộng sản Campuchia (Foundation of Cambodia's Communist Party)
P4: (not available)
P5 : Tình hình nội bộ Việt nam - Cam pu chia - Trung hoa sau 1975 (Post-1975 Relations between China, Vietnam and Cambodia)
P6 : Những cố gắng thiết lập ngoại giao với Hoa kỳ của Việt nam và Trung hoa (Vietnam's and China's Strives to establish Diplomatic Relations with the US)
P7 : Chiến trường biên giới tây nam năm 1977 (The 1977 South-West Front)
P8 : Dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, lịch sử Trung hoa bước vào một khúc quanh mới (China's History New Threshold under Deng Xiao Peng's Leadership)
P9 : Biên giới tây nam 1978-1979, trận chiến quyết định (The 78-79 Front - The Decisive Battle)
P10: Sơ lược lịch sử Trung hoa và những quan hệ với Việt nam (Overview of China-Vietnam Relations History)
P11 : Sơ lược tình hình chính trị và quân sự tại Trung hoa cận đại (Overview on Modern China's Political and Military Situations)
P12 : Mục tiêu và sách lược chuẩn bị chiến tranh của Trung hoa (China's Objectives and Strategy in the War Preparation)
P13 : Trận chiến biên giới Việt Hoa 1979 (The 1979 Viet-Chinese Front)
P14 : Ghi chú các nhân vật (Overview of Main Historical Characters)
Phần Kết : Sơ lược về một số sư đoàn bộ binh Việt nam (Conclusion: Outline on some Vietnamese Infantry Troops)


Vietnamese version online click here

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …