Skip to main content

China and Southeast Asia: Tribute, Trade and Influence

Original Title in English: A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, Trade and Influence by Author: Martin Stuart-Fox
Proposed Vietnamese Title:
Publisher: Allen & Unwin, Australia,2003, ISBN 1864489545
Series Editor: Milton Osborne


Backcover: China, the world's most populous nation, has always exerted great influence on the traditional kingdoms and modern states of Southeast Asia. Today history and culture continue to shape the modern relationship.
In this concise volume, Martin Stuart-Fox charts the history of relations between China and Southeast Asia across two millenia, examining patterns of diplomacy, commercial networks, and migration, and explaining how these have varied over time. He shows how China's traditional world view was disrupted by the modern order of sovereign nation states, how the country struggled to adapt through its "century of humiliation" from the opium wars to the proclamation of the People's Republic in 1949 and how, since then, China has sought to restore its standing in the world.
A Short History of China and Southeast Asia is a fascinating account of imperial ambition, internal collapse and revival, cultural and commercial striving, war and revolution. Here, the 'Middle Kingdom' plays its role on the world stage, from the beginnings of its history to its growing contest with the USA for dominance of the Asian region. An important insight into the complicated history of the fastest growing region in the world.
About the Editor: Milton Osborne has had an association with the Asian region for over forty years as an academic, public servant and independent writer. He is the author of 8 books on Asian topics, including:
 • Southeast Asia, An Introductory History (1979)
 • The Mekong: Turbulent Past, Uncertain Future (2000)
About the Author: Professor Martin Stuart-Fox is Professor of History at the University of Queensland and an expert in Southeast Asian history and politics. As a journalist in Asia, he covered, among other things, the Vietnam War. In his 25 years teaching on Asia, he has contributed to numerous articles and chapters and has authored several books, including
 • The Murderous Revolution: Life and Death in Pol Pot's Kampuchea
 • Laos: Politics, Economics and Society
 • A History of Laos
 • Naga Cities of the Mekong: A Guide to the Temples, Legends and History of Laos
 • Festivals of Laos
Table of Contents 
 • Introduction
 • The Chinese view of the world
 • Early relations
 • Mongol expansionism
 • Sea power, tribute and trade
 • Enter the Europeans
 • The changing world order
 • Communism and the Cold War
 • Fresh beginnings
 • Future directions
 • Suggested reading

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …