Skip to main content

Book review : Chính Đề Việt Nam - Political Solution for Vietnam


Reading History helps us to understand the present. How true! Mao, Churchill, and many more got inspired from History books. The book I am reading right now - Une promenade singulière à travers l'Histoire - also comes back to lessons from History, but this book on Political Solution for Vietnam, "Chính đề Việt Nam", presumably written by the Advisor and brother of the first Vietnamese president Ngô Đình Diệm - Mr Ngô Đình Nhu - is very useful to my understanding of the issues facing Contemporary Vietnam. It is important to mention that other sources have stated that this book was written by Le văn Đông, alias Tùng Phong. As it is not proven who is the real author, I have mentioned both, and let the readers find out by themselves about the real author.  


Original Title in Vietnamese: Chính Đề Việt Nam
Proposed English Title: Political Solution for Vietnam
Author: Le Van Dong alias Tung Phong (many source mentioned Ngô Đình Nhu)
Publishers: Hung Vuong, 2009 (First edition in 1964)

About the book:
The book presents an overview of world history, social development through different times, Vietnam's position in the world, and proposes a direction of development for Vietnam as a country and what Vietnamese people as a nation should do. The original version was published in 1964 and presented the author's view on Vietnam major issues in the political and historical context of that time. The coup in 1963, then the victory of North Vietnam in 1975 has brought Vietnam into another context. 50 years later, the viewpoints presented by Author Tung Phong are still actual. The publishers wish to re-publish this book for those wishing to study history in its context.

Excerpt:
"Đứng trước hoàn cảnh Việt Nam hôm nay những người thật sự quan tâm tới vận mệnh dân tộc không khỏi âu lo khi nhìn thấy cơ đồ của tổ tiên đang bị kẻ thù phương bắc bao vây và gặm nhấm từng phần từ khắp mọi lãnh vực; bên trong thì bè lũ tham ô ngu dốt đang tiếp tay cho giặc làm bại hoại sức đề kháng, nhằm triệt hạ ý chí quật cường của dân tộc nên nguy cơ nước ta lại rơi vào ách thống trị phương bắc không còn là vấn đề bàn cãi, mà chỉ là thời gian, nếu chúng ta không sớm thức tỉnh.


Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay, thật ra đã có sẵn ngay trong tập tài liệu này. Nếu đem đối chiếu những diễn biến chính trị toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong mấy chục năm qua, thì chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, vì những diễn tiến ấy đã được đề cập đến, và phân tích một cách chính xác cách nay đã gần 50 năm. Do đó điểm hội tụ những trăn trở của lớp sĩ phu trong nước cũng như ở hải ngoại muốn nhìn thấy hướng đi tương lai của dân tộc hiện rõ nét ngay trong tập Chính Đề Việt Nam này. Tập tài liệu không vạch ra những chi tiết, vì đó là một lược đồ mang tính lịch sử, không phải chỉ một hai thế hệ, mà là sự nối tiếp của một ngàn năm lịch sử, và sẽ kéo dài đến hàng ngàn năm về sau. Do đó lược đồ này cần được nghiên cứu sâu rộng để soạn thảo thành những tài liệu chi tiết của từng vấn đề, hầu có thể áp dụng hiệu quả vào công cuộc chung của đất nước. Đây là một công trình nghiên cứu cần sự góp sức của nhiều khối óc ở trong nước cũng như hải ngoại."


Lời Trần Tình
Lời Nhà Xuất Bản
Bối Cảnh Của Vấn Đề

 • PHẦN I:
  • Nhận Định Về Thế Giới
 • PHẦN II:
  • Vị Trí Của Việt Nam Trong Khung Cảnh Thế Giới Vừa Trình Bày
  • Một Ví Dụ Lịch Sử
  • Chỉnh Đốn Nội Bộ
 • PHẦN III:
  • Điều Kiện Nội Bộ
  • Cơ Sở Hạ Tầng Vô Tổ Chức
  • Vai Trò Của Mìền Nam
  • Đường Lối Phát Triển
 • PHẦN IV:
  • Một Lập Trường Thích Hợp Với Các Nhận Xét Trên
  • Tư Tưởng, Phương Pháp, Hình Thức
  • Nghiệp Đoàn Việt Nam
  • Việt ngữ và Hoa ngữ
 • KẾT LUẬN:
  • Trụ Mà Không Trụ

Các link về sách lịch sử văn hóa văn nghệ pháp luật nhân quyền gồm cả sách dịch:

 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-lich-su-tong-hop-sach-lich-su.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-tu-sach-sos-tong-hop-cac-sach.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-nguyen-hien-le-sach-viet-va.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-hoc-tuyen-tap-sach-binh.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-nghe-dan-gian-tuyen-tap.html
Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…