Skip to main content

Book review : Chính Đề Việt Nam - Political Solution for Vietnam


Reading History helps us to understand the present. How true! Mao, Churchill, and many more got inspired from History books. The book I am reading right now - Une promenade singulière à travers l'Histoire - also comes back to lessons from History, but this book on Political Solution for Vietnam, "Chính đề Việt Nam", presumably written by the Advisor and brother of the first Vietnamese president Ngô Đình Diệm - Mr Ngô Đình Nhu - is very useful to my understanding of the issues facing Contemporary Vietnam. It is important to mention that other sources have stated that this book was written by Le văn Đông, alias Tùng Phong. As it is not proven who is the real author, I have mentioned both, and let the readers find out by themselves about the real author.  


Original Title in Vietnamese: Chính Đề Việt Nam
Proposed English Title: Political Solution for Vietnam
Author: Le Van Dong alias Tung Phong (many source mentioned Ngô Đình Nhu)
Publishers: Hung Vuong, 2009 (First edition in 1964)

About the book:
The book presents an overview of world history, social development through different times, Vietnam's position in the world, and proposes a direction of development for Vietnam as a country and what Vietnamese people as a nation should do. The original version was published in 1964 and presented the author's view on Vietnam major issues in the political and historical context of that time. The coup in 1963, then the victory of North Vietnam in 1975 has brought Vietnam into another context. 50 years later, the viewpoints presented by Author Tung Phong are still actual. The publishers wish to re-publish this book for those wishing to study history in its context.

Excerpt:
"Đứng trước hoàn cảnh Việt Nam hôm nay những người thật sự quan tâm tới vận mệnh dân tộc không khỏi âu lo khi nhìn thấy cơ đồ của tổ tiên đang bị kẻ thù phương bắc bao vây và gặm nhấm từng phần từ khắp mọi lãnh vực; bên trong thì bè lũ tham ô ngu dốt đang tiếp tay cho giặc làm bại hoại sức đề kháng, nhằm triệt hạ ý chí quật cường của dân tộc nên nguy cơ nước ta lại rơi vào ách thống trị phương bắc không còn là vấn đề bàn cãi, mà chỉ là thời gian, nếu chúng ta không sớm thức tỉnh.


Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay, thật ra đã có sẵn ngay trong tập tài liệu này. Nếu đem đối chiếu những diễn biến chính trị toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong mấy chục năm qua, thì chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, vì những diễn tiến ấy đã được đề cập đến, và phân tích một cách chính xác cách nay đã gần 50 năm. Do đó điểm hội tụ những trăn trở của lớp sĩ phu trong nước cũng như ở hải ngoại muốn nhìn thấy hướng đi tương lai của dân tộc hiện rõ nét ngay trong tập Chính Đề Việt Nam này. Tập tài liệu không vạch ra những chi tiết, vì đó là một lược đồ mang tính lịch sử, không phải chỉ một hai thế hệ, mà là sự nối tiếp của một ngàn năm lịch sử, và sẽ kéo dài đến hàng ngàn năm về sau. Do đó lược đồ này cần được nghiên cứu sâu rộng để soạn thảo thành những tài liệu chi tiết của từng vấn đề, hầu có thể áp dụng hiệu quả vào công cuộc chung của đất nước. Đây là một công trình nghiên cứu cần sự góp sức của nhiều khối óc ở trong nước cũng như hải ngoại."


Lời Trần Tình
Lời Nhà Xuất Bản
Bối Cảnh Của Vấn Đề

 • PHẦN I:
  • Nhận Định Về Thế Giới
 • PHẦN II:
  • Vị Trí Của Việt Nam Trong Khung Cảnh Thế Giới Vừa Trình Bày
  • Một Ví Dụ Lịch Sử
  • Chỉnh Đốn Nội Bộ
 • PHẦN III:
  • Điều Kiện Nội Bộ
  • Cơ Sở Hạ Tầng Vô Tổ Chức
  • Vai Trò Của Mìền Nam
  • Đường Lối Phát Triển
 • PHẦN IV:
  • Một Lập Trường Thích Hợp Với Các Nhận Xét Trên
  • Tư Tưởng, Phương Pháp, Hình Thức
  • Nghiệp Đoàn Việt Nam
  • Việt ngữ và Hoa ngữ
 • KẾT LUẬN:
  • Trụ Mà Không Trụ

Các link về sách lịch sử văn hóa văn nghệ pháp luật nhân quyền gồm cả sách dịch:

 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-lich-su-tong-hop-sach-lich-su.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-tu-sach-sos-tong-hop-cac-sach.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-nguyen-hien-le-sach-viet-va.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-hoc-tuyen-tap-sach-binh.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-nghe-dan-gian-tuyen-tap.html
Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…