May 28, 2011

Effective Marketing Skills - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

Original Title in Vietnamese
By Author: unknown
Online Publisher: MaxReading.com
Proposed English TranslatioN: Effective Marketing Skills
Vietnamese version online, click here
Content  & Readership online

Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

#Tựa đềSố lần xem
1Lời giới thiệu - Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả 1159
2Sự phù hợp giữa chiến lược marketing với chiến lược công ty 572
3Công tác marketing phù hợp trong những lĩnh vực nào? 575
4Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm 792
5Lập kế hoạch marketing 1111
6Thực hiện kế hoạch thông qua marketing hỗn hợp 644
7Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch 292
8Nghiên cứu thị trường 1485
9Hai phương pháp chính thức để phân tích thị hiếu của khách hàng 740
10Quy trình nghiên cứu 400
11Các phương pháp nghiên cứu không chính thức: Tiếp cận khách hàng 852
12Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu và định vị 942
13Phân khúc thị trường 1325
14Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu 415
15Định vị trong thị trường 305
16Phân tích đối thủ cạnh tranh 241
17Nhận diện đối thủ cạnh tranh 217
18Các đặc điểm phân tích 406
19Cơ cấu năm tác động của Porter 161
20Xây dựng thương hiệu 135
21Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ thông thường 415
22Các phương pháp tạo sự khác biệt 448
23Tầm quan trọng của việc tạo sự khác biệt 246
24Lựa chọn đối tượng khách hàng thích hợp 164
25Vốn khách hàng 177
26Duy trì khách hàng 285
27Phát triển khách hàng 519
28Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới 621
29Hai hình thức sản phẩm mới 392
30Mở rộng dòng sản phẩm sang những phân khúc thị trường mới 538
31Quy trình sản phẩm mới 466
32Vai trò của chuyên gia marketing 380
33Chiến lược sản phẩm mới 1633
34Định giá sản phẩm 768
35Định giá cộng thêm vào chi phí 247
36Định giá “hớt váng” 445
37Khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm 268
38Định giá “nhử mồi” 159
39Khuyến mãi bằng giá 651
40Định giá và vòng đời sản phẩm 348
41Truyền thông marketing tích hợp 1001
42Các phương tiện truyền thông 813
43Phối hợp các phương tiện truyền thông 536
44Marketing tương tác 292
45Marketing qua E-mail 216
46Marketing trực tuyến 265
47Marketing toàn cầu 278
48Năng suất hay sự phù hợp thị trường? 112
49Các quyết định về sản phẩm 242
50Hỗ trợ bán hàng 190
51Phân phối 270
52Giá 135
53Kiểm soát các quyết định marketing toàn cầu 195
54Tương lai của marketing 111
55Cam kết giữ đúng lời hứa 107
56Thu hút sự chú ý của khách hàng 308
57Sự phân rã thị trường 99
58Đánh giá và giải trình trách nhiệm 250
59Đạo đức marketing 682