Skip to main content

Vietnam Celebration of Historical Events

Original version: Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử
Online Publisher: MaxReading.com
Proposed English Title: Vietnam Celebration of Historical Events
Vietnamese version online, click here
Content & Readership

Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử

#Tựa đềSố lần xem
16-1-1946 Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam980
227-1-1973 Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam731
33-2-1930 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam6292
44-2-1977 Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.386
58-3-1911 Ngày quốc tế phụ nữ4255
611-3-1945 Khởi nghĩa Ba Tơ368
719.3.1950 Ngày toàn quốc chống Mỹ589
826-3-1931 Thành lập đoàn thanh niên cộng sản đông dương nay là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh22990
922-4-1870 Ngày sinh của V.I.Lê-nin646
1025-4-1976 Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất1064
1130-4-1975 Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi2313
121-5-1986 Ngày Quốc tế lao động2201
135-5-1818 Ngày sinh Các Mác1629
147-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ1655
1515-5-1941 Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay)12457
1619-5-1890 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh3775
1719-5-1941 thành lập mặt trận Việt Minh2233
181-6-1950 Ngày Quốc tế thiếu nhi2872
192-7-1976 Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam567
2020-7-1946 Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam1355
2127-7-1947 Ngày thương binh liệt sĩ3576
2219-8-1945 Ngày tổng khởi nghĩa6963
232-9-1945 Ngày quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam3951
2412-9-1930 Xô Viết Nghệ Tỹnh1443
2523-9-1945 Ngày Nam Bộ kháng chiến1332
2627-9-1940 Khởi nghĩa Bắc Sơn1080
2720-10-1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam20498
2823-11-1940 Khởi nghĩa Nam Kỳ1570
2928-11-1820 Ngày sinh Ăng-Ghen2806
3019-12-1946 Ngày toàn quốc kháng chiến2305
3122-12-1944 Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam9808

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h