May 31, 2011

Vietnam Celebration of Historical Events

Original version: Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử
Online Publisher: MaxReading.com
Proposed English Title: Vietnam Celebration of Historical Events
Vietnamese version online, click here
Content & Readership

Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử

#Tựa đềSố lần xem
16-1-1946 Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam980
227-1-1973 Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam731
33-2-1930 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam6292
44-2-1977 Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.386
58-3-1911 Ngày quốc tế phụ nữ4255
611-3-1945 Khởi nghĩa Ba Tơ368
719.3.1950 Ngày toàn quốc chống Mỹ589
826-3-1931 Thành lập đoàn thanh niên cộng sản đông dương nay là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh22990
922-4-1870 Ngày sinh của V.I.Lê-nin646
1025-4-1976 Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất1064
1130-4-1975 Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi2313
121-5-1986 Ngày Quốc tế lao động2201
135-5-1818 Ngày sinh Các Mác1629
147-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ1655
1515-5-1941 Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay)12457
1619-5-1890 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh3775
1719-5-1941 thành lập mặt trận Việt Minh2233
181-6-1950 Ngày Quốc tế thiếu nhi2872
192-7-1976 Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam567
2020-7-1946 Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam1355
2127-7-1947 Ngày thương binh liệt sĩ3576
2219-8-1945 Ngày tổng khởi nghĩa6963
232-9-1945 Ngày quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam3951
2412-9-1930 Xô Viết Nghệ Tỹnh1443
2523-9-1945 Ngày Nam Bộ kháng chiến1332
2627-9-1940 Khởi nghĩa Bắc Sơn1080
2720-10-1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam20498
2823-11-1940 Khởi nghĩa Nam Kỳ1570
2928-11-1820 Ngày sinh Ăng-Ghen2806
3019-12-1946 Ngày toàn quốc kháng chiến2305
3122-12-1944 Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam9808