Skip to main content

Vietnam History Việt Nam sử lược

Original Title in Vietnamese: Việt Nam sử lược
by Author: unknown
Publisher: MaxReading.com
Vietnamese version online: click here
Content
#Tựa đềSố lần xem
1Tựa827
2Nước Việt Nam1043
3Phần 1 - Chương 1 - Họ Hồng Bàng800
4Phần 1 - Chương 2 - Nhà Thục389
5Phần 1 - Chương 3 - Xã hội nước Tàu về đời Tam Đại và đời nhà Tần331
6Phần 1 - Chương 4 - Nhà Triệu278
7Phần 2 - Chương 1 - Bắc thuộc lần thứ 1246
8Phần 2 - Chương 2 - Trưng Vương230
9Phần 2 - Chương 3 - Bắc thuộc lần thứ 2230
10Phần 2 - Chương 4 - Nhà Tiền Lý244
11Phần 2 - Chương 5 - Bắc thuộc lần thứ 3237
12Phần 2 - Chương 6 - Kết quả của thời Bắc thuộc238
13Phần 3 - Chương 1 - Nhà Ngô214
14Phần 3 - Chương 2 - Nhà Đinh210
15Phần 3 - Chương 3 - Nhà Tiền Lê239
16Phần 3 - Chương 4 - Nhà Lý274
17Phần 3 - Chương 5 - Nhà Lý (tiếp theo)225
18Phần 3 - Chương 6 - Nhà Trần, thời kỳ thứ nhất232
19Phần 3 - Chương 7 - Giặc nhà Nguyên293
20Phần 3 - Chương 8 - Giặc nhà Nguyên (tiếp theo)228
21Phần 3 - Chương 9 - Nhà Trần, thời kỳ thứ hai241
22Phần 3 - Chương 10 - Nhà Trần, thời kỳ thứ ba187
23Phần 3 - Chương 11 - Nhà Hồ204
24Phần 3 - Chương 12 - Nhà Hậu Trần202
25Phần 3 - Chương 13 - Thuộc nhà Minh211
26Phần 3 - Chương 14 - Mười năm đánh quân Tàu197
27Phần 3 - Chương 15 - Nhà Lê210
28Phần 4 - Chương 1 - Lịch triều lược kỷ238
29Phần 4 - Chương 2 - Nam triều Bắc triều219
30Phần 4 - Chương 3 - Trịnh Nguyễn phân tranh250
31Phần 4 - Chương 4 - Sự chiến tranh200
32Phần 4 - Chương 5 - Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc202
33Phần 4 - Chương 6 - Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam242
34Phần 4 - Chương 7 - Người Âu châu sang nước Nam203
35Phần 4 - Chương 8 - Vận trung suy của Chúa Nguyễn210
36Phần 4 - Chương 9 - Chúa Trịnh mất nghiệp Chúa223
37Phần 4 - Chương 10 - Nhà Hậu Lê mất ngôi vua222
38Phần 4 - Chương 11 - Nhà Nguyễn Tây Sơn196
39Phần 4 - Chương 12 - Nguyễn Vương nhất thống nước Nam199
40Phần 5 - Chương 1 - Thế Tổ204
41Phần 5 - Chương 2 - Thánh Tổ209
42Phần 5 - Chương 3 - Thánh Tổ (tiếp theo)189
43Phần 5 - Chương 4 - Hiến Tổ199
44Phần 5 - Chương 5 - Dực Tông189
45Phần 5 - Chương 6 - Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời vua Tự Đức205
46Phần 5 - Chương 7 - Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ219
47Phần 5 - Chương 8 - Giặc giã ở trong nước226
48Phần 5 - Chương 9 - Quân Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ 1204
49Phần 5 - Chương 10 - Tình thế nước Nam từ sau năm Giáp Tuất về sau199
50Phần 5 - Chương 11 - Quân Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ 2238
51Phần 5 - Chương 12 - Cuộc bảo hộ của nước Pháp245
52Phần 5 - Chương 13 - Chến tranh với nước Tàu229
53Phần 5 - Chương 14 - Loạn ở Trung Kỳ215
54Phần 5 - Chương 15 - Việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ216
55Phần 5 - Chương 16 - Công việc của người Pháp tại Việt Nam280
56Tổng kết433

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…