Skip to main content

Documentary: The Vietnam War, Unknown Images

Original Title in French : La Guerre du Vietnam : Images Inconnues
by Authors: Daniel Costelle and Isabelle Clarke (see videography below)
English Title: The Vietnam War, Unknown Images
Vietnamese Title: Những Hình ảnh Chưa được biết đến về Chiến tranh Việt Nam
Translators: Vietnam Television


This documentary was shown on Vietnam Television to celebrate the 30th anniversary (in 2005) of April 30th, ending the American war in Vietnam. Based on 20'000 documentaries from US archives, the authors, Daniel Costelle and Isabelle Clarke, have presented this documentary in 3 main parts: 


Part I: Secrets of the War
Part II: Secrets of the Weapons
Part III: Secrets of the Men
Produced by INA (France)
-------------------
The Vietnamese version of this documentary is viewable on YouTube under the links below: 
click here

About the Authors:
Daniel Costelle's Main audio-visual productions include
 • Les Grandes Batailles
 • Les Grandes Batailles du passé
 • Histoire des Jeux olympiques
 • Histoire des inventions
 • Histoire de l'aviation
 • Histoire de la marine
 • Histoire des trains
 • Histoire du rire
 • Quel roman que ma vie (2e grand prix de la critique)
 • L'épopée de la Croix-Rouge
 • Le Souffle de la Liberté
 • Quand la Chine s'éveillera
 • Les Modernes
 • Christophe Colomb ou la Découverte
 • Les Oubliés de la Libération
 • Images inconnues : la Guerre du Vietnam
 • Jean-Paul II
 • Les Ailes des héros
 • 8 mai 1945 La Capitulation
 • La Traque des Nazis
 • Eva Braun, dans l'intimité d'Hitler
 • Lindbergh, l'aigle solitaire
 • Apocalypse, la 2e Guerre mondiale (documentaire 6 × 52 min), 2009
 • La blessure, la tragédie des harkis, réalisé avec Isabelle Clarke, diffusée sur France 3 en 2010.
Main Publications
 • Les Prisonniers
 • Fatima, un miracle et trois secrets
 • Le xxe siècle raconté à Clémentine
 • 8 mai 1945
 • Une sacrée guerre
 • Ma vie pleine de trous
 • Images inconnues de l'aviation
 • La tragédie des Harkis
Since 1991, his name is associated to Isabelle Clarke, Film Producer and Author of Les Greniers la découverteLe Louvre des techniquesPaul ÉluardLawrence DurrellLa Nuit parisienneAxel Ganz, etc.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …