Skip to main content

Vũng lầy Bạch ốc - Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam (America & The Vietnam War)

Original Title in Vietnamese 
by Author Nguyễn Kỳ Phong
Publisher: Tiếng Quê Hương xuất bản, Virginia 2006


Book Reviews by Tú Gàn in Vietnamese 
Trích: Đây là một cuốn sách khảo cứu về chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến Việt Nam trong suốt 30 năm, từ 1945 đến 1975.
Khi viết cuốn sách nói trên, ông Nguyễn Kỳ Phong đã cố gắng biên soạn đúng theo phương pháp sử học. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là bước khởi đấu cho cách viết sử mới của người Việt hải ngoại.    
Ông Nguyễn Kỳ Phong là thành phần khá trẻ, năm nay mới 50 tuổi, tốt nghiệp về sử học tại Hoa Kỳ, tác giả cuốn “Người Mỹ và Chiến Tranh Việt Nam” và dịch giả cuốn “The Final Collapse”, có tên tiếng Việt là “Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa” của Đại Tướng Cao Văn Viên, và cuốn “Indochina Monographs LAM SON 719” của Tướng Nguyễn Duy Hinh. Hiện nay ông là một chuyên viên nghiên cứu về quân sử.    
Cuốn “Vũng lầy Bạch Ốc, Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam” mới được ông xuất bản dày 577 trang, bìa cứng, gồm 13 chương, khởi đầu bằng chướng nói về sự liên hệ của hai Tổng Thống Roosevelt và Truman đến cuộc chiến Việt Nam và kết thúc bằng chương nói về “Tinh thần người Mỹ trong cuộc chiến.” Tác giả đã cố gắng nghiên cứu các tài liệu trong các văn khố và các hồi ký để giúp chúng ta thấy rõ Tòa Bạch Ốc đã đi vào cuộc chiến Đông Dương, điều hành cuộc chiến đó, rồi đi ra như thế nào. Dĩ nhiên, với một khối tài liệu chất cao như núi mà chỉ tóm lược lại trong 577 trang, không thể được coi là đầy đủ được. Có rất nhiều sự kiện, nhất là các sự kiện nói lên mặt trái đàng sau quyết định của Tòa Bạch Ốc, vẫn chưa diễn tả hết được. Nhưng cuốn sách này đã chứa đựng những sự kiện căn bản có thể giúp chúng ta nhìn lại cuộc chiến một cách chính xác hơn.

PHẢI HỌC BÀI HỌC LỊCH SỬ
Nhà hùng biện lừng danh J.B. Bossuet đã từng nói: “Qui veut bien juger de l’avenir doit consulter les temps passés.”, có nghĩa là ai muốn phán đoán đúng tương lại phải tham khảo những thời gian quá khứ.
Người Việt chống cộng đã chiến đấu với Việt Cộng 30 năm và đã sống và làm việc với người Mỹ 20 năm, sau đó lại đến định cư trên đất Mỹ hơn 30 năm. Vì thế, nhiều người đã tự hào là “đi guốc trong bụng cộng sản” hay “đi guốc trong bụng Mỹ.” Nhưng trong thực tế, đa số biết rất ít về Việt Cộng và Mỹ vì không chịu khảo cứu lịch sử, thường suy nghĩ và hành động theo cảm tình, nên cứ bị đánh lừa hoài. Chúng tôi hy vọng cuốn Vũng lầy Bạch Ốc, Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam” của tác giả Nguyễn Kỳ Phong là một trong những quyển sách sẽ giúp người Việt hiểu thêm về người Mỹ và chính sách của Mỹ."
Trích dẫn từ link sau đây

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h