Jul 9, 2014

Auteurs Vietnamiens: TTH, Dons - Thiên Phu'

Title in Vietnamese Thiên Phú
By Author: tth, Couvent des Oiseaux, Dalat, Vietnam
Publisher - Self
Proposed French Title: Dons
About the Author lives in Paris, practises Dentistry

Recueil de Poèmes

Thiên Phú

Em có giọng ca ngân tuyệt vời,
Âm thanh tỏa men nồng ngây ngất,
Say hồn tôi chợt trầm, chợt bổn,
Nâng tôi vào khung trời cung điệu,
Bên trong lời người tựa tiếng chim.
Em có giọng ca trời cho em đó,
Em muốn hát lời cảm tạ ơn không?

Tu chantes divinement,
De ta gorge coule une liqueur
Qui m'envivre à toute heure
Et m'enferme dans une mélodie
Où ta voix devients magie.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu chanter ta gaieté?
 
Anh có nét tay vẽ tuyệt vời,
Pha sơn phấn, tô tranh phớt lụa,
Mở ngõ dẫn đường kiếm thiên thai,
Đưa tôi đạt đến vườn tao ngộ,
Gặp hoa, gặp bướm, gặp nắng vàng.
Anh có nét tay trời cho anh đó,
Anh muốn họa lời cảm tạ ơn không?

Tu peins merveilleusement,
Tes couleurs effacent le gris,
Et ouvrent la porte du Paradis,
M'emmenant au jardin des anges,
Pour voir des enchantements.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu dessiner ta beauté?

Chị có phong phú viết tuyệt vời,
Mực xóa hư không ghi ảo vọng,
In đời tôi xanh trang huyền thoại,
Rồi đêm về ru lòng an nghỉ,
Trong mơ tôi sống điều tôi ước.
Chị có phong phú trời cho chị đó,
Chị muốn gọt lời cảm tạ ơn không?

Tu écris magistralement,
Ton encre ensorcelle le sage,
Imprime ma vie en pages,
Et me berce la nuit venue,
Où je vis comme j'ai toujours voulu.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu écrire ta réalité?

Trời dành cho tôi trái tim bé nhỏ,
Không đủ để cất trọn cả kho tàng.
Kho tàng là gì tôi rung động, yêu thương, đắm đuối.
Nhưng đây vẫn xin dâng lời tạ,
Vì tôi tận hưởng
Những gì em, anh, chị, tặng riêng tôi.

Mon coeur n'a qu'une faille
Pour entasser mes trouvailles.
Emotions...
Passions...
Mais je dis merci,
Car ma vie est remplie
De vous...

Traduction vietnamienne par l'Auteur

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com