Skip to main content

Auteurs Vietnamiens: TTH, Dons - Thiên Phu'

Title in Vietnamese Thiên Phú
By Author: tth, Couvent des Oiseaux, Dalat, Vietnam
Publisher - Self
Proposed French Title: Dons
About the Author lives in Paris, practises Dentistry

Recueil de Poèmes

Thiên Phú

Em có giọng ca ngân tuyệt vời,
Âm thanh tỏa men nồng ngây ngất,
Say hồn tôi chợt trầm, chợt bổn,
Nâng tôi vào khung trời cung điệu,
Bên trong lời người tựa tiếng chim.
Em có giọng ca trời cho em đó,
Em muốn hát lời cảm tạ ơn không?

Tu chantes divinement,
De ta gorge coule une liqueur
Qui m'envivre à toute heure
Et m'enferme dans une mélodie
Où ta voix devients magie.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu chanter ta gaieté?
 
Anh có nét tay vẽ tuyệt vời,
Pha sơn phấn, tô tranh phớt lụa,
Mở ngõ dẫn đường kiếm thiên thai,
Đưa tôi đạt đến vườn tao ngộ,
Gặp hoa, gặp bướm, gặp nắng vàng.
Anh có nét tay trời cho anh đó,
Anh muốn họa lời cảm tạ ơn không?

Tu peins merveilleusement,
Tes couleurs effacent le gris,
Et ouvrent la porte du Paradis,
M'emmenant au jardin des anges,
Pour voir des enchantements.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu dessiner ta beauté?

Chị có phong phú viết tuyệt vời,
Mực xóa hư không ghi ảo vọng,
In đời tôi xanh trang huyền thoại,
Rồi đêm về ru lòng an nghỉ,
Trong mơ tôi sống điều tôi ước.
Chị có phong phú trời cho chị đó,
Chị muốn gọt lời cảm tạ ơn không?

Tu écris magistralement,
Ton encre ensorcelle le sage,
Imprime ma vie en pages,
Et me berce la nuit venue,
Où je vis comme j'ai toujours voulu.
Tu as reçu un don inné,
Veux-tu écrire ta réalité?

Trời dành cho tôi trái tim bé nhỏ,
Không đủ để cất trọn cả kho tàng.
Kho tàng là gì tôi rung động, yêu thương, đắm đuối.
Nhưng đây vẫn xin dâng lời tạ,
Vì tôi tận hưởng
Những gì em, anh, chị, tặng riêng tôi.

Mon coeur n'a qu'une faille
Pour entasser mes trouvailles.
Emotions...
Passions...
Mais je dis merci,
Car ma vie est remplie
De vous...

Traduction vietnamienne par l'Auteur

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h