Skip to main content

Droit International Public

Original Title in French Droit International Public (5e édition)
By Authors  Nguyen Quoc Dinh , Patrick Daillier & Alain Pellet
Publisher LGDJ, 1994, ISBN 2275004025, 1317 pages
Proposed  English Title : International Public Law
About the Book
Le droit international a évolué rapidement ces dernières années sous l'influence de nouveaux rapports géopolitiques. Des problèmes "classiques" connaissent une nouvelle actualité; les rapports entre le droit communautaire et le droit international sont de plus en plus denses; certaines controverses idéologiques son affaiblies.
About the Author(s)
Professeur Nguyen Quoc Dinh fut l'initiateur de ce projet. Après son décès, les auteurs ont continué son oeuvre pour "éviter que meure le grain qu'il a semé".
Patrick Daillier est professeur à l'Université de Paris X-Nanterre;
Alain Pellet est professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et à l'I.E.P. de Paris, et membre de la Commission du Droit international des Nations Unies.
Contents
Plan général de l'ouvrage
Introduction générale
Définition du Droit international
Chapitre I. Histoire du droit international
Chapitre II. Théorie du droit international
Première partie
Formation du Droit international
Titre I. Formation conventionnelle
Chapitre I. Conclusion des traités
Chapitre II. Validité des traités
Chapitre III. Application des traités
Chapitre IV. Fin des normes conventionnelles
Titre II. Formation non conventionnelle
Chapitre I. Modes de formation spontanés
Chapitre II. Modes de formation volontaires
Chapitre III. Moyens de détermination des règles de droit
Deuxième partie
Titre I. L'Etat
Chapitre I. Définition de l'Etat selon le droit international
Chapitre II. Compétences de l'Etat
Chapitre III. Formation et transformation de l'Etat
Titre II. Les organisations internationales et les autres sujets de droit international
Chapitre I. Les organisation internationales (théorie générale)
Chapitre II. Les personnes privées
Troisième partie
Les Rapports internationaux
Titre I. Cadre juridique des relations internationales
Sous-titre I. Mécanismes généraux des relations internationales
Chapitre I. Relations diplomatiques et consulaires
Chapitre II. Responsabilité internationale
Sous-titre II. Règlement pacifique des différends internationaux
Chapitre I. Règlement non juridictionnel
Chapitre II. Règlement juridictionnel
Sous-titre III. Recours à la contrainte dans les relations internationales
Chapitre I. Limitation du recours à la contrainte dans  les rapports internationaux
Chapitre II. Maintien de la paix et de la sécurité internationales
Titre II. Droit des Relations économiques internationales
Chapitre I. Caractères généraux du droit international de l'économie
Chapitre II. Relations monétaires et financières
Chapitre III. Circulation internationale des biens et des services
Titre III. Régime international des espaces
Chapitre I. La mer
Chapitre II. Canaux et fleuves internationaux
Chapitre III. Air et espace extra-atmosphérique


Vietnamese translation version online, click here (coming up)


About YourVietbooks.com 
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. Contact us at yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …