Skip to main content

IR Literature_Legal Reforms in China and Vietnam: A Comparison of Asian Communist Regimes

Original Title in English
By Authors: John Gillespie, Albert Chen
Publisher: Routledge, UK, ISBN:978-0-415-56104-4 (hardback) 978-0-203-85269-9 (electronic)

About the Book: Although the adoption of market reforms has been a key factor leading to China's recent economic growth, China continues to be governed by a communist party and has a socialist-influenced legal system. Vietnam, starting later, also with a socialist-influenced legal system, has followed a similar reform path, and other countries too are now looking towards China and Vietnam as models for development. 

This book provides a comprehensive, comparative assessment of legal developments in China and Vietnam, examining similarities and differences, and raising important questions such as: Is there a distinctive Chinese model, and/or a more general East Asian Model? If so, can it be flexibly applied to social and economic conditions in different countries? If it cannot be applied to a culturally and politically similar country like Vietnam, is the model transportable elsewhere in the world? Combining 'micro' or interpretive methods with 'macro' or structural traditions, the book provides a nuanced account of legal reforms in China and Vietnam, highlighting the factors likely to promote, change or resist the spread of the Chinese model.

Table of Contents

 • Part I Introduction
  • Chapter 1 Introduction: China and Vietnam Compared Albert Chen and John Gillespie;
  • Chapter 2 Sequencing Chinese Legal Development Professor Randall Peerenboom;


 • Part II Debating legal development in China and Vietnam
  • Chapter 3 Legal Thought and Legal Development in the People's Republic of China Albert Chen;
  • Chapter 4 The Juridification of State Regulation in Vietnam John Gillespie;


 • Part III Developing an Administrative Law System
  • Introduction: Michael Dowdle;
  • Chapter 5 Towards Regulatory Neutrality in a Party-State? A Review of Administrative Law Reforms in China Assistant Dr Zheng Ge;
  • Chapter 6 Achievements and challenges in developing an administrative law system in contemporary Vietnam Vu Doan Ket and Matthieu Salomon;


 • Part IV Public access to justice
  • Introduction: Nicholas Booth;
  • Chapter 7 Access to Justice in China: Potentials, Limits and Alternatives Fu Hualing;
  • Chapter 8 Publication and Public Access: the largely inaccessible Vietnamese court decision Pip Nicholson;


 • Part V Commercial regulatory reforms
  • Introduction: Donald Clarke;
  • Chapter 9 Commercial Regulatory Reform in China during Transition: An Alternative Path to the Regulatory State Assistant Dr Leng Jing;
  • Chapter 10 Vietnam: The development of commercial regulation in Vietnam Melanie Beresford;


 • Part VI The evolving role of legal education Introduction: Jerry Cohen;
  • Chapter 11 China's Lawyers and their Training: Enduring Influences and Disconnects Alison Conner;
  • Chapter 12 Legal Education in Vietnam: To Change or Not to Change? Bui Bich Thi Lien;


 • Part VII Legal diffusion: the role of non-state actors in shaping the regulatory environment
  • Introduction: Michael Dowdle.


About YourVietBooks.Com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…