Skip to main content

Droit du commerce international - Droit des contrats - Bibliographie (French)

Droit des contrats

 • Binder, Peter M. (2000). International Commercial Arbitration in UNCITRAL Model Law Juridictions. London, Sweet & Maxwell, 358 pages. ISBN 0421739401.
 • Blanc, Frédéric et al. (2002). Contrats internationaux. Paris, Centre français du commerce extérieur, 537 pages. ISBN 2279640163.
 • Blanco, Dominique (2002). Négocier et rédiger un contrat international (3e édition). Paris, Dunod, 256 pages. ISBN 2100059866.
 • Bonell, Michael Joachim (1994). An International Restatement of Contract Law: the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Irvington, NY, Transnational Juris Publications, 394 pages. ISBN 1564250423.
 • Chatillon, Stéphane (2002). Droit des affaires internationales. Paris, Vuibert, 374 pages. ISBN 2711778754.
 • Crépeau, Paul-André (1998). Les principes d’UNIDROIT et le Code civil du Québec : valeurs partagées ? Scarborough, Ont., 200 pages. ISBN 0459233580.
 • Delacollette, Jean (1996). Les contrats de commerce internationaux. Bruwelles, De Boeck université, 233 pages. ISBN 2804123006.
 • Gautrais, Vincent (2002). Le contrat électronique international : encadrement juridique (2e édition). Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 247 pages, ISBN 2802713418.
 • Gounon, Pierre-Alain (2001). Droit du commerce international (3e édition). Paris, LGDJ, 216 pages. ISBN 2275020535.
 • Jacquet, Jean-Michel (1999). Le contrat international (2e édition). Paris, Dalloz, 136 pages. ISBN 2247034659.
 • Lamontagne, Denys-Claude (2001). Les contrats relatifs à l’entreprise. Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais. ISBN 2894515495.
 • Mousseron, Jean-Marc (2000). Droit du commerce international : droit international de l’entreprise (2e édition). Paris, Litec, 446 pages. ISBN 2711130975.
 • Newman, Lawrence W. (1996). Litigating International Commercial Disputes. St-Paul (Min.), West Pub Co., 429 pages. ISBN 0314093672.
 • Osman, Filali (1992). Les principes généraux de la Lex Mercatoria: contribution à l’étude d’un ordre juridique anational. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 515 pages. ISBN 2275005668.
 • Ramberg, Jan (2000). International Commercial Transactions (2e edition). Paris, ICC, 516 pages. ISBN 9284212892.
 • Rose, F.D. (2000). Lex Mercatoria: Essays on International Commercial Law in Honour of Francis Reynolds. London, L.L.P., 399 pages. ISBN 1859785433.
 • Sandstrom, Mark R., Goldweig, David N. (eds) (2003). Negotiating and Structuring International Commercial Transactions. Chicago (Il.) American Bar Association, 652 pages. ISBN 1590310950.
 • Witz, Claude (1995). Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale. Paris, L.G.D.J., 175 pages. ISBN 2275003290.
 • Ziegel, J. (1999). « Canada first decision on the International Sales Convention ». Canadian Business Law Journal, Toronto, Canada Law Book, 32(2), 313-325.About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …