Skip to main content

Encyclopedia on Vietnam's National Defense

Original Title in Vietnamese: BÁCH KHOA TRI THỨC QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
By Authors: many authors
Publisher: Chính trị quốc gia (2003)
About the Book
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với biết bao biến cố và thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc ta mà cội nguồn của sức mạnh đó là ý thức độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khất và chí thông minh, sáng tạo của nhân dân ta. Một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải tiếp tục tổng kết, khẳng định những giá trị truyền thống để tự hào, giữ gìn, phát huy và vững tin vào tương lai của dân tộc ta. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Bách Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" .
Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản, những lĩnh vực quan trọng của quốc phòng, quân sự như: lịch sử chiến tranh; lịch sử tư tưởng quân sự; nghệ thuật quân sự; lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị huấn luyện - giáo dục quân sự; học thuyết quân sự Việt Nam; dự báo quân sự thế kỷ XXI...
Cuốn "Bác Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" là công trình nghiên cứu khoa học công phu, công trình sưu tập phong phú trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự nhằm phổ biến những tri thức, những kinh nghiệm lịch sử xây dựng nền quốc phòng của thế giới và của nhân dân ta trong suốt thời kỳ lịch sử. Đây là cuốn sách cần thiết giúp nâng  cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng, của con người trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Contents
MỤC LỤC:
Lời nhà xuất bản
Lời tựa
Lời dẫn
Phần thứ nhất: Lịch sử chiến tranh
Phần thứ hai: Lịch sử tư tưởng quân sự
Phần thứ ba: Nghệ thuật quân sự
Phần thứ tư: Lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị quân sự
Phần thứ năm: Lịch sử tổ chức quân sự
Phần thứ sáu: Tìm hiểu học thuyết quân sự Việt Nam
Phần thứ bảy: Hậu cần quân sự
Phần thứ  tám: Văn hóa quân sự
Phần thứ chín: Huấn luyện - giáo dục quân sự và chiến tranh tâm lý- chống chiến tranh tâm lý
Phần thứ mười: Nhân vật lịch sử Việt Nam
Phần thứ mười một: Địa danh lịch sử Việt Nam và các địa phương, đơn vị anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang thời đại Hồ Chí Minh
Phần thứ mười hai: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý về quốc phòng - an ninh
Phần thứ mười ba: Dự báo quân sự thế kỷ XXI
Phần mục lục: Những con số biết nói


French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com 
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han 
German translation by Han Dang-Klein 
Italian translation by Phan Cong Danh 
Japanese translation by Hong Anh 

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…