Skip to main content

International Trade Law - Bibliography

International Trade Law

 • Braithwaite, John (2000). Global Business Regulation. Cambridge, Cambridge University Press, 704 pages. ISBN 0521780330.
 • Clendenning, Robert J. (1997). Analyse des mécanismes de règlement des différents commerciaux internationaux et conséquences pour l’Accord canadien sur le commerce extérieur. Ottawa, Industrie Canada, Document hors série #19, 65 pages. ISBN 0662632257.
 • Correa, Carlos Maria, Yusuf, Abdulqawi (1998). Intellectual Property and International trade the TRIPs Agreement. London, Kluwer Law International, 469 pages. ISBN 904110707X.
 • Deblock, Christian (eds) (2002). L’Organisation mondiale du commerce: Où s’en va la mondialisation ? Montréal, Éditions Fides, 298 pages. ISBN 2-7621-2470-0.
 • Dennin, Joseph F. (2003). Law & Practice of the World Trade Organization. New York, Oceana Publication. ISBN 0379213583.
 • Devlin, R. and Estevadeordal, A.(2001). “What's New in the New Regionalism in the Americas?” Inter-American Development Bank, Working Paper 6, 49 p.
 • Jackson, John Woward (1998). The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence. London, Royal Institute of International Affairs, 193 pages. ISBN 1855673533.
 • Jackson, John Woward (2000). The Jurisprudence of GATT and the WTO: Insights on Treaty Law and Economic Relations. Cambridge (England), Cambridge University Press, 497 pages.  ISBN 0521620562.
 • Hart, Michael M. (2003). A Trading Nation: Trade Policy from Colonialism to Globalization. Vancouver, University of British Columbia Press.
 • Hart, Michael M., Dymond, William A. (2002). NAFTA Chapter 11: Precedents, Principles and Prospects. (non publié). Carlton University : http://www.carleton.ca/ctpl/download.htm
 • Ritchie Dawson, Laura (eds) (2003). Whose Rights ? The NAFTA 11 Chapter Debate.
 • Messerlin, Patrick A. (1995). La nouvelle organisation mondiale du commerce. Paris, Dunod, 368 pages. ISBN 2100026135.
 • Mistelis, Loukas A. (2001). Foundations and Perspectives of International Trade Law. London, Sweet & Maxwell, 567 pages. ISBN 0421741007.
 • Pace, Virgile (2000). L’Organisation mondiale du commerce et le renforcement de la réglementation juridique des échanges internationaux. Paris, Harmattan, 480 pages. ISBN 27384877610.
 • Trebicock, Michael J., Howse, Robert (1999). The Regulation of International Trade. London, Routledge, 612 pages. ISBN 041518498.

 About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …