Jul 20, 2011

Reforming The Educational System in Vietnam

Original Title in Vietnamese : CHẤN HƯNG GIÁO DỤC  
By Author: Nguyễn Hà Thanh
Publisher: Lao động (2008)

About the Book
Việc mở rộng quy mô của giáo dục cũng như tính chất chuyên nghiệp  hóa của hoạt động giáo dục đã dần dần làm thay thế khái niệm "người thầy" bằng khái niệm "giáo viên" biến giáo viên thành người hành nghề dạy học nhiều hơn là người làm thầy với thiên chức nhà sư phạm, nhà giáo dục, người cha tinh thần của trẻ.

Vì thế nhiều năm qua chúng ta đã để cho giáo dục tụt hậu khá xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. chưa bao giờ  tình hình giáo dục trở nên bức xúc như hiện nay. Nhìn chung cả nước, hệ thống giáo dục chưa ra khỏi trạng thái lộn xộn bất bình thường, hoạt động không theo quy luật khoa học, hiệu quả kem, chất lượng thấp, đang có nguy cơ bị thương mại hóa theo xu hướng ngược với lý tưởng công bằng và dân chủ của xã hội.

Từ sự cấp thiết và tính thời sự đó, Nhà xuất bản Lao động và  những người tổ chức thực hiện, đã tổng hợp, kế thừa từ nhiều nguồn tư liệu đáng tin cậy của tác giả các bài viết là những nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo đang làm việc  tại Việt Nam và cả ở nước ngoài... , đã công bố, để từ đó cho xuất bản Cuốn sách "Chấn hưng giáo dục".

Content

Mục lục

Phần I: Những nghiên cứu, đánh giá thực trạng nền giáo dục Việt Nam
Phần II: Những đề xuất , kiến nghị để cải cách giáo dục Việt Nam
Phần III: Những văn bản pháp luật mới nhất về giáo dục và đào tạo


French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com 
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han 
German translation by Han Dang-Klein 
Italian translation by Phan Cong Danh 
Japanese translation by Hong Anh About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com