Skip to main content

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

Geography

Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leisure in two succeeding years as one of 29 most beautiful bays in the world. Nha Trang is surrounded on all three sides by mountains and a large island on the fourth side (in the ocean directly in front of the city's main area), blocking major storms from potentially damaging the city.

Origin of the name

According to some researches, the name Nha Trang derives from a false Vietnamese spelling of a geographical name in the Cham language of the site Ya Trang (lit. Reed River), the name of the now Cai River as referred to by the Cham people. From the name of this river, the name was adopted to call what is now Nha Trang, which was officially made Vietnam's territory in 1653.
As far as the recorded naming of Nha Trang is concerned, in Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, a geographical book written by a Vietnamese scholar with the family of Đỗ Bá in the second half of the 18th century, the name Nha Trang Môn ("Nha Trang gate") was mentioned.[4]In another map dating to the 17th century, known as Giáp Ngọ Niên Bình Nam Đồ by a noble called Đoan Quận công Bùi Thế Đạt, the name Nha Trang Hải môn (Nha Trang Sea Gate) was also cited.[4] In Vietnamese recorded historic bibliographies, these books are perhaps the earliest ones that mentioned this place name.
In a work by Lê Quý Đôn called Phủ biên tạp lục (1776), many Nha Trang-related names were also mentioned, such as đầm Nha Trang, dinh Nha Trang, nguồn Nha Trang, and đèo Nha Trang.

Education

Nha Trang is home to a multidisciplinary university, Nha Trang University (formerly Nha Trang Fishery University); Naval Academy; Air Force Academy; Normal (Teacher's) College; Kindergarten Teacher's Training College; and Arts and Tourism College. The city is home to the many high schools. Nha Trang Oceanography Institute, the unique institute of oceanography in Vietnam, Nha Trang Pasteur Institute one of the famous Pasteur Institutes in Vietnam are located in Nha Trang.

Economy

Nha Trang's economy relies largely on tourism. In the suburban areas around the city, the shipbuilding industry has developed and contributed significantly to the city's economy. Fishery and services are also important to the city. Khanh Hoa Province in general and Nha Trang is particular are among the largest contributors to Vietnam's annual budget revenues. Lobster farming on the sea is an important industry for the people living in suburb areas of the city. To the south of the city, by Cam Ranh Bay, several industrial parks are under construction and have been partly available for investors. Once the construction of the deep-water port on Van Phong Bay has been completed, this area will become the third important economic zone in the province (besides Nha Trang and Cam Ranh).

Tourist attractions

 • Alexandre Yersin Museum
 • Boat tour on Cai River, visiting islands off the coast and Ba Ho Waterfall.
 • Palace of Emperor Bảo Đại
 • Thap Ba Hot Spring (Lady Tower hot spring)
 • Nha Phu Lagoon
 • Hoa Lan Stream (Orchid Flower tream)
 • Monkey Island
 • Sạn Beach
 • Nha Trang Booze Cruise (All you can Drink Party Boat)
 • Hòn Tằm Island (Silkworm island)
 • Hòn Mun Island (Ebony island)
 • Hòn Con Sẻ Tre Island (Bamboo Sparraw island)
 • Hòn Ông Island
 • Đảo Yến Island (Swiftlet island)
 • Hòn Tre Island (Bamboo island)
 • Suối Đổ Stream
 • Suối Tiên Stream (Fairy stream)
 • Hòn Bà Mountain
 • Cai River Minigolf & Restaurant & Marina
 • Yangbay Waterfall
 • Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang (a Champa Tower)
 • Chùa Long Sơn (Long Son Pagoda- literral: The Dragon Mountain pagoda or White Buddha Pagoda)
 • Nha Trang Oceanography Institute, the largest of its kind in Indochina where thousands of oceanic life samples, exhibits are on display. It is also home to the largest oceanic library in Vietnam.
 • Chánh Tọa Church (or Mountain Church)
 • Nha Trang Pasteur Institute
 • Trí Nguyên Aquarium (an aquarium where hundreds of rare oceanic species are fed)
 • Vinpearl Cable Car

External links


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …