Skip to main content

Travel to Vietnam - Northern Central Thuan Hoa - Nghe An - Thanh Hoa

Travel to Vietnam


Origianal Title in Vietnamese: Du lịch Bắc Miền Trung
Publishers: Thuận Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa (2001)
By Authors: as per list
Huế - Thừa Thiên Province. Editors: Nguyen Quang Trung Tien, Le Hoa, Tran Duc Anh Son
Quang Tri ProvinceEditors : Le van Ha
Quang Binh Province. Editors: Tran Hoang
Ha Tinh Province. Editors : Mai Khac Ung
Nghe An Province. Editors : Tran Minh Sieu
Thanh Hoa Province. Editors : Tran Quoc Chan


Complementary information on wikipedia


Huế - Thừa Thiên Province


Huế  ( in chữ Nôm) is the capital city of Thừa Thiên - Huế provinceVietnam. Between 1802 and 1945, it was the imperial capital of the Nguyễn Dynasty. It is well known for its monuments and architecture. Its population stands at about 950,000 people.[1]


See also: Phú Xuân

History

Huế originally rose to prominence as the capital of the Nguyễn Lords, a feudal dynasty which dominated much of southern Vietnam from the 17th to the 19th century. In 1775 when Trịnh Sâm captured it, it was known as Phú Xuân. In 1802, Nguyễn Phúc Ánh (later Emperor Gia Long) succeeded in establishing his control over the whole of Vietnam, thereby making Huế the national capital.[2]

Huế was the national capital until 1945, when Emperor Bảo Đại abdicated and a communist government was established in Hà Nội (Hanoi), in the north.[3] While Bảo Đại was briefly proclaimed "Head of State" with the help of the returning French colonialists in 1949 (although not with recognition from the communists and the full acceptance of the Vietnamese people), his new capital was Sài Gòn (Saigon), in the south.[4]
In the Vietnam War, Huế’s central position placed it very near the border between North Vietnam and South Vietnam; however, the city was located in South Vietnam. In the Tết Offensive of 1968, during the Battle of Huế, the city suffered considerable damage not only to its physical features, but its reputation as well, most of it from American firepower and bombings on the historical buildings as well as the massacre at Huế committed by the communist forces. After the war’s conclusion, many of the historic features of Huế were neglected because they were seen by the victorious regime and some other Vietnamese as "relics from the feudal regime"; the Vietnamese Communist Party doctrine officially described the Nguyễn Dynasty as "feudal" and "reactionary." There has since been a change of policy, however, and many historical areas of the city are currently being restored.

Historic monuments

Huế is well known for its historic monuments, which have earned it a place in UNESCO’s World Heritage Sites.[6] The seat of the Nguyễn emperors was the Citadel, which occupies a large, walled area on the north side of the Perfume River. Inside the citadel was a forbidden city where only the emperors, concubines, and those close enough to them were granted access; the punishment for trespassing was death. Today, little of the forbidden city remains, though reconstruction efforts are in progress to maintain it as a historic tourist attraction.
Roughly along the Perfume River from Huế lie myriad other monuments, including the tombs of several emperors, including Minh MạngKhải Định, and Tự Đức. Also notable is the Thiên Mụ Pagoda, the largest pagoda in Huế and the official symbol of the city.[7]
A number of French-style buildings lie along the south bank of the Perfume River. Among them are Quốc Học High School, the oldest high school in Vietnam, and Hai Ba Trung High School.
The Hue Museum of Royal Fine Arts on 3 Le Truc Street also maintains a collection of various artifacts from the city.
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…