Skip to main content

IR - One Definition A Day: Hongkong - "One country, two systems"

IR - One Definition A Day: Hongkong - "One country, two systems"

"One country, two systems" is an idea originally proposed by Deng Xiaoping, then Paramount Leader of the People's Republic of China (PRC), for the reunification of China during the early 1980s. He suggested that there would be only one China, but independent Chinese regions such as Hong KongMacau and Taiwan, could have their own capitalist economic and political systems, while the rest of China uses the socialist system. Under the suggestion, each of the three regions could continue to have its own political system, legal, economic and financial affairs, including commercial and cultural agreements with foreign countries, and would enjoy "certain rights" in foreign affairs. Taiwan could continue to maintain its own military force, thus evading recognition of Taiwan as part of the Republic of China.[1]

Hong Kong and Macau (See also: Sino-British Joint Declaration and Joint Declaration on the Question of Macau)
In 1984, Deng Xiaoping proposed to apply the principle to Hong Kong in the negotiation with theBritish Prime MinisterMargaret Thatcher over the future of Hong Kong when the lease of the New Territories (including New Kowloon) of Hong Kong to the United Kingdom was to expire in 1997. The same principle was proposed in talks with Portugal about Macau.
The principle is that, upon reunification, despite the practice of socialism in mainland China, both Hong Kong and Macau, which were colonies of the UK and Portugal respectively, can retain their established system under a high degree of autonomy for at least 50 years after reunification. What will happen after 2047 (Hong Kong) and 2049 (Macau) has never been publicly stated.
Chapter 1, Article 5 of the Hong Kong Basic Law, the constitutional document of the Hong Kong Special Administrative Region, reads:[2]
The socialist system and policies shall not be practised in the Hong Kong Special Administrative Region, and the previous capitalist system and way of life shall remain unchanged for 50 years."[3][4]
The establishment of these regions, called special administrative regions (SARs), is authorized by Article 31 of the Constitution of the People's Republic of China, which states that the State may establish SARs when necessary, and that the systems to be instituted in them shall be prescribed by law enacted by the National People's Congress in light of the specific conditions.
The SARs of Hong Kong and Macau were formally established on 1 July 1997 and 20 December 1999 respectively, immediately after the People's Republic of China (PRC) assumed the sovereignty over the respective regions.

Framework

The two SARs of Hong Kong and Macau are responsible for their domestic affairs including, but not limited to, the judiciary and courts of last resortimmigration and customspublic financecurrenciesand extraditionDiplomatic relations and national defense of the two SARs however, is the responsibility of the Central People's Government in Beijing.
Hong Kong continues using English common law. Macau continues using the Portuguese civil law system

(Source: Wikipedia, Read more)

ONE DEFINITION A DAY is a campaign by YourVietBooks.com to encourage young Vietnamese talents to practise their translation skills and learn more on Vietnam's Culture, the Land and the People.

Vietnamese translation: Volunteers are welcome to contribute their translated version of today's DEFINITION in the 'comments' below.About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …