Skip to main content

IR - One Definition A Day: Japan - Third-Largest Economy by GDP

IR - One Definition A Day : List of countries by GDP

This article includes a list of countries of the world sorted by their gross domestic product (GDP), the market value of all final goods and services from a nation in a given year. The GDP dollar estimates presented here are calculated at market or government officialexchange rates.
The figures presented here do not take into account differences in the cost of living in different countries, and the results can vary greatly from one year to another based on fluctuations in the exchange rates of the country's currency. Such fluctuations may change a country's ranking from one year to the next, even though they often make little or no difference to the standard of living of its population. Therefore these figures should be used with caution.
Comparisons of national wealth are also frequently made on the basis of purchasing power parity (PPP), to adjust for differences in the cost of living in different countries. (See List of countries by GDP (PPP).) PPP largely removes the exchange rate problem, but has its own drawbacks; it does not reflect the value of economic output in international trade, and it also requires more estimation than GDP per capita. On the whole, PPP per capita figures are more narrowly spread than nominal GDP per capita figures.
Several economies which are not considered to be countries (world, the EU, Eurozone, and some dependent territories) are included in the list because they appear in the sources. These economies are not ranked in the charts here, but are listed.

  • List of countries by GDP (nominal)
Countries are sorted by nominal GDP estimates from financial and statistical institutions, which are calculated at market or government official exchange rates. Nominal GDP does not take into account differences in the cost of living in different countries, and the results can vary greatly from one year to another based on fluctuations in the exchange rates of the country's currency.[2] Such fluctuations may change a country's ranking from one year to the next, even though they often make little or no difference in the standard of living of its population.[3] Therefore these figures should be used with caution.
Comparisons of national wealth are also frequently made on the basis of purchasing power parity(PPP), to adjust for differences in the cost of living in different countries. PPP largely removes the exchange rate problem, but has its own drawbacks; it does not reflect the value of economic output in international trade, and it also requires more estimation than nominal GDP.[4] On the whole, PPP per capita figures are less spread than nominal GDP per capita figures.[5]
The United States is the world's largest national economy with a GDP of approximately $16.8 trillion, due to high average incomesa large population,[6] capital investment, moderate unemployment,[7] high consumer spending,[8] a relatively young population,[9] and technological innovation.[10] Tuvalu is the world's smallest national economy with a GDP of about $40 million because of its very small population, a lack of natural resources, reliance on foreign aid, negligible capital investment, demographic problems, and low average incomes.[11]
The first list includes data compiled by the United Nations Statistics Division for 2013, the second list largely includes data (estimate) compiled by the International Monetary Fund's World Economic Outlook for 2013, the third list shows the World Bank's 2013 estimates, and the fourth list includes mostly 2013 estimates from theThe World Factbook by the Central Intelligence Agency. Several economies which are not considered to be countries (world, international unions, and somedependent territories) are included in the lists because they appear in the sources. These economies are italicized and not ranked in the charts, but are listed where applicable.

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29#Lists)About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…