Skip to main content

IR - One Definition A Day: South Korea

 IR - One Definition A Day: South Korea, officially the Republic of Korea

South Korea (Listeni/ˌsθ kəˈriə/), officially the Republic of Korea (ROK, Hangul: 대한민국, Hanja: 大韓民國, pronounced [tɛːhanminɡuk̚] ( listen)), is a sovereign state in East Asia, located on the southern portion of the Korean Peninsula. It is neighbored by the People's Republic of China (Mainland China) to the west, Japan to the east, North Korea to the north, and the East China Sea and Republic of China (Taiwan) to the south. South Korea lies in a humid continental and humid subtropical climate region with a predominantly mountainous terrain. Its territory covers a total area of 99,392 square kilometers[5] and has a population of almost 50 million. The capital and largest city is Seoul, with a population of 10,421,782.


Archaeological findings show that the Korean Peninsula was occupied by the Lower Paleolithic period.[6][7] Korean history begins with the founding of Gojoseon in 2333 BC by the legendary Dan-gun. Following the unification of the Three Kingdoms of Korea under Silla 668 AD, Korea went through the Goryeo Dynasty and Joseon Dynasty as one nation until the end of the Korean Empire in 1910, when Korea was annexed by Japan. After liberation and occupation by Soviet and U.S. forces at the end of World War II, the nation was divided into North and South Korea. The latter was established in 1948 as a democracy, though political turmoil, and periods of military rule and martial law, were to characterize much of the period until the foundation of the Sixth Republic in 1987.


After the invasion of South Korea by forces from the North on 25 June 1950, the resulting war between the two Koreas ended with an Armistice Agreement, but the border between the two nations is the most heavily fortified in the world.[8] After the war, the South Korean economy grew significantly and the country had transformed into a major economy,[9] a full democracy, and a regional power in East Asia.


South Korea is a presidential republic consisting of sixteen administrative divisions and is a developed country with a very high standard of living. It is Asia's fourth largest economy and the world's 15th (nominal) or 12th (purchasing power parity) largest economy.[10] The economy is export-driven, with production focusing on electronics, automobiles, ships, machinery, petrochemicals and robotics. South Korea is a member of the United Nations, WTO, OECD and G-20 major economies. It is also a founding member of APEC and the East Asia Summit

(Source: wikipedia, Read more)

ONE DEFINITION A DAY is a campaign by YourVietBooks.com to encourage young Vietnamese talents to practise their translation skills and learn more on Vietnam's Culture, the Land and the People.

Vietnamese translation: Volunteers are welcome to contribute their translated version of today's DEFINITION in the 'comments' below.About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …