Aug 24, 2014

Krishnamurti - One Definition A Day: On Education and the Meaning of Life (Vietnamese translation)


Vietnamese Translation : 'Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống' by Phuong Anh @yourvietnamexpert.com

Original Title in English, click here to view

By Author: J. Krishnamurti¨
Abstract from 'The First and Last Freedom'

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống


Ý tưởng chính của quyển sách này là hầu như tất cả hệ thống giáo dục ( cả những hệ thống giáo dục tư nhân, nhà nước hoặc tôn giáo) đều làm hỏng con cái chúng ta. Những hệ thống này giáo dục con trẻ giỏi về các phương pháp kỹ thuật hay các kỹ năng mà không giáo dục chúng hiểu biết về bản thân mình. Không có kiến thức về bản thân, khi lớn lên, chúng sẽ mâu thuẫn giữa bản chất thực sự của mình trong thực tiễn với những ràng buộc của việc tuân thủ theo xã hội dân sự hay giáo lý tôn giáo.
Một hệ thống giáo dục thực sự mang lại lợi ích cho trẻ em cần có đội ngũ cán bộ giảng dạy là những người trưởng thành liên tục nghiên cứu về bản thân và luôn nỗ lực để nhận thức của chính mình thêm sâu sắc chứ không phải là những người không muốn tạo ra sự khác biệt và chỉ tìm kiếm tính an toàn của công việc, thu nhập và giải trí. Chỉ khi nào với tình yêu chân thực của những người trưởng thành có tính cởi mở và tự ý thức bản thân giảng dạy  thì bọn trẻ mới có thể hiểu được bản thân mình và có cuộc sống xứng đáng và hiệu quả. Chúng ta không chuyên sâu vào vấn đề này nhưng điều đó cũng có giá trị để mỗi chúng ta đồng hành cùng với ý tưởng này. (Trích lời Milo, Goodreads).
Theo JK - Jiddu Krishnamurthi: "Giáo dục truyền thống làm cho tư duy độc lập gặp khó khăn".
JK nhấn mạnh thực tế rằng giáo dục truyền thống chú trọng nhiều vào tối đa hóa kiến thức hơn là vào trí tưởng tượng/ tư duy sáng tạo. Ông ấy còn chỉ trích gay gắt về những hạn chế của hệ thống giáo dục truyền thống với những lý do nào đó mà chúng tôi thấy khó xóa bỏ được. Ông ấy gợi ý một vài cách khác song chúng tôi cũng thấy khó khăn khi thực hiện vì tính trì trệ của chúng tôi cản trở việc phá bỏ rập khuôn của hệ thống giáo dục cũ này (Ram Prasad).
Tính đến nay những gì tôi thích về quyển sách này là thực tế rằng nhà giáo dục cần được tôn trọng nhưng không phải vì người ta gọi bạn là nhà giáo dục mà vì bạn là người xuất sắc đã làm cho tất cả các học viên phải ngước nhìn mình. Đây là một tác phẩm đầu tay của Krishnamurti và tôi đã đọc nó cho thỏa mãn tính tò mò bởi tôi nghĩ rằng tác phẩm sau này của ông sẽ thú vị hơn vì những ý tưởng của ông sẽ chi tiết hơn và được giải thích rõ ràng hơn. ( Độc giả giấu tên)About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com