Skip to main content

Krishnamurti - One Definition A Day: On Education and the Meaning of Life (Vietnamese translation)


Vietnamese Translation : 'Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống' by Phuong Anh @yourvietnamexpert.com

Original Title in English, click here to view

By Author: J. Krishnamurti¨
Abstract from 'The First and Last Freedom'

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống


Ý tưởng chính của quyển sách này là hầu như tất cả hệ thống giáo dục ( cả những hệ thống giáo dục tư nhân, nhà nước hoặc tôn giáo) đều làm hỏng con cái chúng ta. Những hệ thống này giáo dục con trẻ giỏi về các phương pháp kỹ thuật hay các kỹ năng mà không giáo dục chúng hiểu biết về bản thân mình. Không có kiến thức về bản thân, khi lớn lên, chúng sẽ mâu thuẫn giữa bản chất thực sự của mình trong thực tiễn với những ràng buộc của việc tuân thủ theo xã hội dân sự hay giáo lý tôn giáo.
Một hệ thống giáo dục thực sự mang lại lợi ích cho trẻ em cần có đội ngũ cán bộ giảng dạy là những người trưởng thành liên tục nghiên cứu về bản thân và luôn nỗ lực để nhận thức của chính mình thêm sâu sắc chứ không phải là những người không muốn tạo ra sự khác biệt và chỉ tìm kiếm tính an toàn của công việc, thu nhập và giải trí. Chỉ khi nào với tình yêu chân thực của những người trưởng thành có tính cởi mở và tự ý thức bản thân giảng dạy  thì bọn trẻ mới có thể hiểu được bản thân mình và có cuộc sống xứng đáng và hiệu quả. Chúng ta không chuyên sâu vào vấn đề này nhưng điều đó cũng có giá trị để mỗi chúng ta đồng hành cùng với ý tưởng này. (Trích lời Milo, Goodreads).
Theo JK - Jiddu Krishnamurthi: "Giáo dục truyền thống làm cho tư duy độc lập gặp khó khăn".
JK nhấn mạnh thực tế rằng giáo dục truyền thống chú trọng nhiều vào tối đa hóa kiến thức hơn là vào trí tưởng tượng/ tư duy sáng tạo. Ông ấy còn chỉ trích gay gắt về những hạn chế của hệ thống giáo dục truyền thống với những lý do nào đó mà chúng tôi thấy khó xóa bỏ được. Ông ấy gợi ý một vài cách khác song chúng tôi cũng thấy khó khăn khi thực hiện vì tính trì trệ của chúng tôi cản trở việc phá bỏ rập khuôn của hệ thống giáo dục cũ này (Ram Prasad).
Tính đến nay những gì tôi thích về quyển sách này là thực tế rằng nhà giáo dục cần được tôn trọng nhưng không phải vì người ta gọi bạn là nhà giáo dục mà vì bạn là người xuất sắc đã làm cho tất cả các học viên phải ngước nhìn mình. Đây là một tác phẩm đầu tay của Krishnamurti và tôi đã đọc nó cho thỏa mãn tính tò mò bởi tôi nghĩ rằng tác phẩm sau này của ông sẽ thú vị hơn vì những ý tưởng của ông sẽ chi tiết hơn và được giải thích rõ ràng hơn. ( Độc giả giấu tên)About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…