Skip to main content

Philosophy: Analysing The Causes and Effects of Life

Original Title in Vietnamese. Quán xét nhân duyên đời sống
By Ven. Thích Toàn Châu
Proposed English Title: Analysing The Causes and Effects of Life
By Translator : Anh Tho Andres @yourvietnamexpert.com
Backcover:


Original text in Vietnamese:


Nhận thức đổi thay thì định hướng đời sống cũng theo đó mà đổi thay. 
Phật học gọi đó là CHUYỂN.
Muốn chuyển đời sống, phải chuyển nghiệp;
Muốn chuyển nghiệp, phải chuyển tri kiến hay nhận thức,
Hay khai sáng tri kiến la điều cần thiết nhất của sự chuyển hóa đời sống.


English Translation by Anh Tho


Changing your perception will change your orientation in life. 
In Buddhism, this process is called CHANGE or TRANSFORMATION;
To transform your life, you have to change your karma/kamma;
To change your karma, you have to change your knowledge or perception.
Enlightening your knowledge is the most important thing to do in order to change your life orientation.

Contents
Part One: Nguyên lý và hiện tượng đời sống
1. Nhận thức định hướng đời sống
2. Phật pháp đối với nhận thức
3. Tội lỗi của xấu ác với mê muội
4. Tu, một tiến trình chuyển hóa
5. Đời sống đứng trước thời đại khoa học
6. Thảm họa đầu tiên, lớn nhất đến với Phật giáo và nhân loại
7. Đời sống là pháp duyên sanh
8. Đức Phật là vị siêu tôn giáo, siêu tư tưởng
9. Bổn giác chẳng giữ tự tánh


Part Two: Tập đế với đời sống
1. Nhân và duyên của đời sống tập đế
2. Tâm thức là nhân tố của mọi hiện tượng
3. Căn nguyên của nghiệp thức mê vọng
4. Bất giác với nghiệp nhân sanh tử
5. Năng kiến với năng duyên
6. Tập đế qua duyên khởi pháp
7. Trước thực trạng mê vọng của chúng sanh 


Part Three: Cần dùng phật pháp di chuyển tập đế
1. Cần lìa xa ác pháp
2. Do đâu khó lìa ác pháp
3. Phước thiện hữu lậu còn xa thánh đạo
4. Xác định rõ thiện ác trong ta
5. Giải trừ xấu ác cần dụng đức hạnh
6. Càng nhiều ác nhân, càng lắm khổ quả
7. Y báo xấu bởi chánh báo xấu
8. Giá trị của chánh tri kiến
9. Nhiếp thọ chánh pháp
10. Vọng tưởng với chánh kiến
11. Hết thảy đều từ duyên khởi pháp
12. Pháp duyên khởi đầu tiên của chúng sanh.


Đạo hửu Nguyên Duyên chép và dịch sách này ra tiếng Anh - nguyện hồi hướng công đức này cùng tất cả chúng sanh đều chóng thành phật đạo. English Translation by Anh Tho Andres, alias Nguyên Duyên, as a contribution to the buddhist community (coming up).
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese. We promote Higher Education & Young Talents of Vietnam.
YourVietBooks is a Division by Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore. Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…