Jan 1, 2014

Auteurs Vietnamiens: Trinh Cong Son - Toi la ai, la ai - Tribute to the best songwriter, poet, artist of the Century...

Dear All,


Back from Vietnam, I would like to share with you a book on the best songwriter, poet, artist of the Century, Trịnh Công Sơn (1939-2001). I wish I had the talent to transcribe all the beautiful words about his life and contribution to the Vietnamese Literature and Music, a witness of Contemporary Vietnam during the war and post-war period, as a tribute to his talents and humanistic approach to life. Unfortunately, my capacity is limited to merely translating some of the best passages I found in this book. This is also the opportunity for us all to discover a whole world of talented Vietnamese musicians, artists, composers, poets, art lovers, etc. who made up his world and with whom he shared his great talent and love for peace and mankind. I hope this modest contribution will help our non-Vietnamese speaking friends get an insight into our Vietnamese soul  through music and literature. To those who know and miss him, this is another additional small flower on his tomb. With all my respect and love, Anh Tho Andres (Geneva, September 2011)


Original Title in Vietnamese: Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này...
Proposed English Translation: Trinh Cong Son, Who Am I...? To love this world so much...
Publisher: Nhà Xuất Bản Trẻ, April 2011
Edited by Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Chức and Trịnh Công Sơn's Family.
Authors: Various

Table of contents in Vietnamese


Tô Thùy Yên - Huyền Thoại về con người
Nguyễn Duy - Ngày sau sỏi đá
Đỗ Trung Quân - Nhìn lại mình đời có xanh rêu?
Nguyễn Quang Sáng - Paris- Tiếng hát Trịnh Công Sơn
Văn Cao - Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người ca thơ
Sơn Nam - Điệu hát nam ai hiện đại
Thái Bá Vân - Em còn nhớ hay em đã quên
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Chút Thiên Thu còn mãi
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hành tinh yêu thương của hoàng tử bé
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Một cuộc rượu vô tiền khoáng hậu của NS. TCS
Hoàng Ngọc Hiếu - Một bài thơ hay của TCS
Khánh Ly - Xin đủ cho một đời...
Khánh Ly - Bên đời hiu quạnh
Khánh Ly - Nắng buồn hơn mưa...
Khánh Ly - Ông là của tất cả mọi người
Trần Văn Khê - Thương tiếc Trịnh Công Sơn
Sâm Thương - Những ngày cuối của Sơn ở cỏi tạm
Thanh Tùng - Anh đã vắt cạn tình yêu cho đời...
Trần Long Ẩn - Kỷ niệm về nhạc sĩ tài hoa TCS
Nguyễn Thế Thanh - Huyền thoại giữa nhân gian
Tôn Thất Lập - Như cánh chim bỏ đường bay
Đỗ Minh Tuấn - Một thiền sư du ca
Lưu Trọng Văn - Không có Sơn còn ai với ai?
Nam Dao - TCS, Như cánh vạc bay 
Hữu Bảo, Lời buồn của người yêu tiếng Việt
Bảo Phúc - Sự kết thúc phài chăng là bắt đầu?
Bửu Ý - Cám ơn và xin lỗi
Cao Huy Thuần - Buồn bã với những môi hôn
Thanh Hải - Anh TCS và Tôi
Bửu Chi - Tôi phát biểu về TCS và những ca khúc phản chiến của anh
Đinh Cường - Tình bạn, hồi sinh sau cơn mê
Văn Ngọc - TCS, Khánh Ly và những khúc tình ca một thời
Nguyễn Trọng Tạo - Có một nhà thơ tên là TCS
Ban Mai - TCS, Tiếng hát dã tràng
Hoài Nam - TCS, Người lắng âm vọng nhân sinh
Nguyễn Hoàn - Chiều kích con người trong nhạc TCS
Hoàng Tá Thích - Như những dòng sông nhỏ
Huỳnh Như Phương - Mùa xuân này, TCS 70 tuổi
Nguyệt Cầm - Tựa hồ những năm xưa...
Frank Gerke - Giữa hòa bình, tình yêu, con người và quê hương
Nguyễn Quang Thiều - Như đường chân trời
Bảo Ninh - Lần đầu và mãi mãi
Nguyễn Việt Hà - Bao giờ sỏi đá phôi pha
Bích Hạnh - TCS với cảm thức cỏ cây
Bùi Giáng, Nguyễn Duy, Lữ Quỳnh, Nguyễn Khoa Điềm, Trương Thìn, Đỗ Hồng Ngọc, Ngô Văn Tao, Ngô Minh, Đinh Cường, Thái Thăng Long - Thơ tặng TCS
Lê Chân Nhân - Đại sứ văn hóa trên xứ hoa anh đào
Kim Yến - Hội quán Hội Ngộ - thánh đường cho những người yêu nhạc Trịnh
Phạm Văn Đỉnh - Hội văn hóa TCS đôi dòng...


Proposed translation in English / French by Anh Tho Andres (corrections welcome).Part II. Portrait of Trinh Cong Son (TCS) by artists, composers, poets, singers, song lovers as a tribute to the man who went on his last journey to eternity on 30 March 2001.
Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, là ai... Trinh Cong Son, Who Am I?  TCS, Who are you? - Trinh Cong Son, Qui suis-Je? - TCS Qui es-tu?
----------------------------------------------------


Tô Thùy Yên - Huyền Thoại về con người - TCS, the Legend about the Man - L'homme et sa légende.
Nguyễn Duy - Ngày sau sỏi đá - Stones and rocks will ever be  - les pierres et les rochers dans mille ans.
Đỗ Trung Quân - Nhìn lại mình đời có xanh rêu? - Looking back to my past life, was it full of hope of youth? - Un regard vers le passé,  ma vie était elle pleine d'espoir?
Nguyễn Quang Sáng - Paris, Tiếng hát Trịnh Công Sơn -TCS the singer in Paris -  Paris, Les mélodies de TCS.
Văn Cao - Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người ca thơ - For me TCS is the signing poet - Pour moi, TCS s'appelle le Chantre.
Sơn Nam - Điệu hát nam ai hiện đại - Contemporary 'Nam ai Widow' melody - La mélodie contemporaine de 'la Veuve de Nam Ai'
Thái Bá Vân - Em còn nhớ hay em đã quên -  Do you still remember or have you forgotten? - Te souviens tu ou l'aurais-tu oublié?
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Chút Thiên Thu còn mãi - A Rest of Eternity - Un peu de l'éternité qui reste.
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hành tinh yêu thương của hoàng tử bé -  The Little Prince Planet of Love - La planète d'amour du Petti Prince.
Hoàng Ngọc Hiếu - Một bài thơ hay của TCS - A beautiful poem by TCS - Un joli poème de TCS.
Khánh Ly - Xin đủ cho một đời... - Give me enough for a lifetime... - Donnes-moi assez pour une vie.
Khánh Ly - Bên đời hiu quạnh - During a lonely life - Dans la solitude d'une vie.
Khánh Ly - Nắng buồn hơn mưa...- The Sun brings more sadness than the Rain... - Le soleil est plus triste que la pluie ...
Khánh Ly - Ông là của tất cả mọi người - You belong to everybody - Tu appartiens à tout le monde.
Trần Văn Khê - Thương tiếc Trịnh Công Sơn - Mourning TCS -Des larmes pour TCS.
Sâm Thương - Những ngày cuối của Sơn ở cỏi tạm - Les derniers jours de son passage sur cette terre - TCS's last days on this transit planet.
Thanh Tùng - Anh đã vắt cạn tình yêu cho đời... - You dried up your love for this life... - Tu as donné tout ton amour pour cette vie...
Trần Long Ẩn - Kỷ niệm về nhạc sĩ tài hoa TCS - Souvenir d'un artiste plein de talents, TCS - Memories of a talented artist, TCS.
Nguyễn Thế Thanh - Huyền thoại giữa nhân gian - A lifetime legend - La légende de la vie.
Tôn Thất Lập - Như cánh chim bỏ đường bay - As with birds leaving their flying path - Comme l'oiseau qui se détourne de sa trajectoire.
Đỗ Minh Tuấn - Một thiền sư du ca - a Zen monk Singing nomad - un bonze chanteur nomade.
Lưu Trọng Văn - Không có Sơn còn ai với ai? - You are no more, whoelse can share with me this life? _Sans toi,  me reste-t-il quelqu'un d'autre pour la partager? - 
Nam Dao - TCS, Như cánh vạc bay - TCS, tel le vol de l'albatros - TCS, like a flying albatross
Hữu Bảo, Lời buồn của người yêu tiếng Việt - Triste parole d'un amoureux de la langue Vietnamienne - Requiem by a Vietnamese language lover.
Bảo Phúc - Sự kết thúc phài chăng là bắt đầu? Is the end not the beginning of another cycle? La fin n'est-elle pas un commencement? 
Bửu Ý - Cám ơn và xin lỗi - My thanks and apologies - Merci et pardonnez-moi.
Cao Huy Thuần - Buồn bã với những môi hôn - Sad kisses - Baisers tristes 
Thanh Hải - Anh TCS và Tôi -  TCS and me - TCS et moi.
Bửu Chi - Tôi phát biểu về TCS và những ca khúc phản chiến của anh - My speech on TCS and his anti-war songs - Mon discours sur TCS et ses chansons pacifistes.
Đinh Cường - Tình bạn, hồi sinh sau cơn mê - Renaissance de notre amitié après un long rêve - Friendship renewal after a long dream.
Văn Ngọc - TCS, Khánh Ly và những khúc tình ca một thời - TCS and Khanh Ly, love songs of a time - TCS et Khanh ly, les chansons d'amour d'une époque.
Nguyễn Trọng Tạo - Có một nhà thơ tên là TCS - There was a time a poet named TCS - Il était une fois un poète nommé TCS.
Ban Mai - TCS, Tiếng hát dã tràng - TCS, the song of Sisyphus - TCS, le chant de Sisyphe.
Hoài Nam - TCS, Người lắng âm vọng nhân sinh - TCS, the singer with a humanist echo  - TCS, le chanteur porteur du message humaniste.
Nguyễn Hoàn - Chiều kích con người trong nhạc TCS  - The human dimension in TCS's music - La dimension humaine dans la musique de TCS.
Hoàng Tá Thích - Như những dòng sông nhỏ -  Like small rivers flowing from a source - Tels des petites ruisseaux qui s'écoulent d'une source.
Huỳnh Như Phương - Mùa xuân này, TCS 70 tuổi - TCS would have been 70 years old this spring - TCS aurait 70 ans ce printemps.
Nguyệt Cầm - Tựa hồ những năm xưa... - As in the old days - Comme dans les années d'antan.
Frank Gerke - Giữa hòa bình, tình yêu, con người và quê hương - Between Peace, Love, Mankind and Homeland - Entre la paix, l'amour, l'homme et la patrie.
Nguyễn Quang Thiều - Như đường chân trời - Skyline - La fin de l'horizon.
Bảo Ninh - Lần đầu và mãi mãi - The First time and ever - Pour la première fois et à jamais.
Nguyễn Việt Hà - Bao giờ sỏi đá phôi pha - Quand les pierres et rochers ne seront plus là - When stones and rocks will be no more.
Bích Hạnh - TCS với cảm thức cỏ cây - TCS in harmony with nature - TCS en harmonie avec  la nature.
Bùi Giáng, Nguyễn Duy, Lữ Quỳnh, Nguyễn Khoa Điềm, Trương Thìn, Đỗ Hồng Ngọc, Ngô Văn Tao, Ngô Minh, Đinh Cường, Thái Thăng Long - Thơ tặng TCS - Poems for TCS -  Poèmes pour TCS.
Lê Chân Nhân - Đại sứ văn hóa trên xứ hoa anh đào - L'ambassadeur de la culture (vietnamienne) dans le pays du lever du soleil - The Ambassador for (Vietnamese) culture in the land of the rising sun.
Kim Yến - Hội quán Hội Ngộ - thánh đường cho những người yêu nhạc Trịnh - Encounter's Inn, the cathedral for Trinh's song lovers - La Taverne des Rencontres, cathédrale pour les amoureux de la musique de Trinh.
Phạm Văn Đỉnh - Hội văn hóa TCS đôi dòng... - A short introduction on TCS Cultural Centre - Quelques lignes sur le centre culturel TCS.


Abstracts coming up.

Further readings: Nhung tinh khuc trinh cong son: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3n2nvnnn31n343tq83a3q3m3237nvn
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com