Aug 2, 2014

Foreign Authors with Vietnamese Translations: 108 tác phẩm văn học thể kỉ XX – XXI và các nhà văn đoạt giải Nobel
Original Title in Vietnamese, Ed. Đoàn Tử Huyến, NXB Kim Đồng. Proposed English Title: 20th-21th Century 108 Masterpieces and Nobel Literature Prizewinners. 
About the Book: 108 tác phẩm văn học thể kỉ XX – XXI và Các nhà văn đoạt giải Nobel. Bằng kiến văn rộng lớn tích luỹ trong nhiều năm làm công tác dịch thuật và xuất bản sách, giới thiệu những giá trị văn hoá thế giới đến độc giả Việt Nam, dịch giả Đoàn Tử Huyến đã liệt kê một danh sách gồm 108 tác phẩm văn học thế kỉ XX-XXI, và 107 nhà văn đoạt giải Nobel suốt trong lịch sử giải thưởng này được trao từ năm 1901 đến 2010.

108 tác phẩm văn học thế kỉ XX- XXI là những tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới, có ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học và nhận thức thẩm mĩ của độc giả, nhiều trong số đó đã được dịch ra tiếng Việt. Không chỉ liệt kê, người biên soạn đã trình bày ngắn gọn mà đầy đủ những nét chính của tác phẩm, giúp người đọc trong một thời gian ngắn nắm bắt được thông tin cần thiết về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm cũng như về tác giả và những vấn đề liên quan đến tác phẩm.

108 tác phẩm được sắp xếp theo trình tự thời gian căn cứ trên thời điểm ra đời của cuốn sách. Một hành trình qua 108 tác phẩm cũng là một hành trình phát triển của văn học nghệ thuật. Với nhận xét tinh tế, đánh giá xác đáng về cuốn sách, cuốn sách góp phần khơi dậy và bồi dưỡng tình yêu đối với văn chương. Đọc giới thiệu 108 tác phẩm văn học thế kỉ XX- XXI của dịch giả Đoàn Tử Huyến, hẳn bạn đọc nào cũng mong muốn được đọc trọn vẹn các tác phẩm đó.

Với tập sách 108 tác phẩm văn học thể kỉ XX – XXI, độc giả sẽ có dịp được làm quen lại với các tác phẩm nổi tiếng của thế giới đã được dịch ra tiếng Việt, có tầm ảnh hưởng lớn đã được giới thiệu như Kim (R.Kipling), Tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London), Phố chính (Sinclair Lewis), AQ chính truyện(Lỗ Tấn)... cho đến Cái trống thiếc (Gunter Grass), Mùi hương (P. Sueskind), Cuộc đời của Pi (Yann Martel)...Xem danh mục các tác phẩm được chọn:


YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...


Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us