Oct 26, 2011

Antique Hanoi over the last 100 Years

Original Title in Vietnamese: Một Số Tư Liệu Quý Về Hà Nội
Proposed English Title: Antique Hanoi over the last 100 Years
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

About the Book:
 Tập hợp những tiểu luận, chương sách của gần hai chục tác giả người Pháp về lịch sử, địa lý, đến phong tục, tín ngưỡng, nghề nghiệp, giáo dục, kiến trúc, giao thông... và một số ảnh tư liệu có tuổi đời non 1 thế kỷ đem đến cho độc giả diện mạo đa dạng của Hà Nội xa xưa.
Mời bạn đón đọc.(Source: http://www.gigabook.vn/product/656/Mot-So-Tu-Lieu-Quy-Ve-Ha-Noi.aspx)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks recommends a selection of books and articles on Vietnam and about Vietnam, available partly in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Samples of their work are displayed under 'Comments' of each corresponding posting with the translator's reference. Contact Anh Tho Andres, yourvietbooks@gmail.com for more information on our services.