Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Anh Tho

NHÀ THƠ ANH THƠ

Tiểu sử:
Tên thật: Vương Kiều Ân
Sinh năm: 1921
Nơi sinh: Ninh Giang- Hải Dương
Bút danh: Anh Thơ, Tuyết Anh, Hồng Minh
Thể loại: Thơ, truyện, hồi ký
Các tác phẩm:
ê      Bức tranh quê (1941)   >> Chi tiết
ê      Xưa (1942)
ê      Răng đen (1944)
ê      Kể chuyện Vũ Lăng (1957)
ê      Theo cánh chim câu (1960)
ê      Đảo ngọc (1964)
ê      Hoa dưới trăng (1967)
ê      Mùa xuân màu xanh (1974)
ê      Tiếng chim tu hú (1995)
Giải thưởng văn chương:
ê      Tự lực văn đoàn (1939)
Giới thiệu một tác phẩm:
Bến đò ngày mưa

Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át,
Chuối bơ phờ đầu bến đứng giầm mưa.
Và giầm mưa dòng sông trôi rào rạt
Mặc con thuyền cắm lái đậu chơ vơ.

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo,
Vài quán hàng không khách đứng so ro.
Một bác lái ghé buồm vào hút điếu
Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

Ngoài đường lội hoạ hoằn người đến chợ
Thúng đội dầu như đội cả trời mưa
Và hoạ hoằn một con thuyền ghé chở
Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.

Nơi xuất bản: Trích Bức tranh quê (1941) - Nhà xuất bản Hội nhà văn (2001)

(Source: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/anh-tho-7089.html)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com