Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Bui Giang

NHÀ THƠ BÙI GIÁNG

Tiểu sử:
Tên thật: Bùi Giáng
Sinh năm: 1926
Mất năm: 1998
Bút danh: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ buổi hoàng hôn, Người chăn trâu, Bùi Giàng Búi
Nơi sinh: Duy Xuyên - Quảng Nam
Thể loại: Thơ, dịch giả
Các tác phẩm:
ê     Mưa nguồn (1963)   >> Chi tiết
ê     Ngàn thu rơi hột
ê     Lá hoa cồn (1963)
ê     Màu hoa trên ngàn (1963)
ê     Quan ÂmThị Kính
ê     Truyện Phan Trần
ê     Cung oán ngâm khúc
ê     Hoa ngõ hạnh
ê     Con người phản kháng
ê     Đi vào cõi thơ
Giải thưởng văn chương:
Giới thiệu một tác phẩm:

Hư vô và vĩnh viễn

Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Ðời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh

Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
Lạc trời cao kết tụ bóng không thành

Lá cũng mất như một lần đã lỡ
Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dỡ
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình

Ðường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
Ðêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn

Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
Ngón trên tay và tóc xoã trên đầu
Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
Ðể bây giờ em có biết nơi đâu

Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1999

 (Source: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/bui-giang-7104.html)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com