Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Original Title in Vietnamese: Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20
Source: maxreading.com
Note by Anh Tho Andres: 
This list is compiled by the webmaster of http://maxreading.com, whom I would like to thank. I have taken out the number of pageviews related to each name because it might biaise your judgment with regards to the value of the artist/poet. Full profiles are available under this link.

List of poets
1An Phương
2Anh Chi
3Anh Ngọc
4Anh Thơ
5Anh Vũ
6Bàn Tài Đoàn
7Bàng Bá Lân
8Bàng Sỹ Nguyên
9Bằng Tín
10Bằng Việt
11Bảo Định Giang
12Bế Kiến Quốc
13Bế Thành Long
14Bích Khê
15Bình Nguyên
16Biển Hồ
17Bùi Công Bính
18Bùi Công Minh
19Bùi Giáng
20Bùi Hạnh Cẩn
21Bùi Huy Phồn
22Bùi Kim Anh
23Bùi Minh Quốc
24Bùi Nguyên Hư
25Bùi Nhị Lê
26Bùi Hoàng Tám
27Bùi Quang Thanh
28Bùi Sim Sim
29Bùi Văn Bồng
30Bùi Việt Phong
31Cầm Bá Lai
32Cầm Biêu
33Cầm Giang
34Cẩm Lai
35Cảnh Trà
36Cao Phương
37Cao Sơn Hải
38Cao Xuân Sơn
39Cao Xuân Thái
40Châu Hồng Thuỷ
41Chế Lan Viên
42Chim Trắng
43Chính Hữu
44Chu Thăng
45Chử Văn Long
46Đài Nguyên Vu
47Đàm Chu Văn
48Đàm Đức Lợi
49Đặng Hấn
50Đặng Hiển
51Đặng Huy Giang
52Đặng Nguyệt Anh
53Đặng Thúc Liêng
54Đặng Văn Khải
55Đặng Vương Hưng
56Đặng Xuân Thiều
57Đào Cảng
58Đào Hiếu
59Đào Ngọc
60Đào Ngọc Phong
61Đào Xuân Quý
62Diệp Minh Tuyền
63Diệp Thảo Minh Dương
64Điền Ngọc Phách
65Đinh Đăng Lượng
66Định Hải
67Đinh Hùng
68Đinh Nam Khương
69Đinh Phạm Thái
70Đinh Phong
71Đinh Sơn
72Đinh Thị Thu Vân
73Đỗ Bạch Mai
74Đỗ Bảo Châu
75Đỗ Hoàng
76Đỗ Huy Nhiệm
77Đỗ Minh Tuấn
78Đỗ Quý Bông
79Đỗ Thị Tấc
80Đỗ Trọng Khơi
81Đỗ Trung Lai
82Đỗ Trung Quân
83Đoàn Hữu Nam
84Đoàn Ngọc Thu
85Đoàn Thị Ký
86Đoàn Thị Lam Luyến
87Đoàn Thị Tảo
88Đoàn Văn Cừ
89Đoàn Xuân Hoà
90Doãn Trang
91Đỗ Hoàng
92Đỗ Văn Tri
93Đổng Đức Bổn
94Đông Hoài
95Đông Hồ
96Đông Trình
97Dư Thị Hoàn
98Dương Danh Dũng
99Dương Đình Hy
100Dương Huy
101Dương Kiều Minh
102Dương Kỳ Anh
103Dương Phương Toại
104Dương Thị Thu Vân
105Dương Tử Giang
106Dương Văn
107Duy Khán
108Duy Khoát
109Duy Thảo
110Gia Dũng
111Gia Ninh
112Giang Nam
113Giáng Vân
114Hà Cừ
115Hà Đình Cẩn
116Hà Đức Hạnh
117Hà Đức Toàn
118Hà Lâm Kỳ (NV)
119Hà Linh Chi
120Hà Nhật
121Hà Phương
122Hà Thiên Sơn
123Hải Bằng
124Hải Kỳ
125Hải Như
126Hải Vân
127Hàn Mạc Tử
128Hàn Thái Lang
129Hằng Phương
130Hiền Phong
131Hồ Anh Tuấn
132Hồ Chí Minh
133Hồ Dzếnh
134Hồ Khải Đại
135Hồ Minh Hà
136Hồ Ngọc Sơn
137Hồ Thanh ĐIền
138Hồ Thế Hà
139Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh
140Hồ Văn Hảo
141Hơ Vê
142Hồ Xuân Hùng
143Hoài Anh
144Hoài Vũ
145Hoài Thu
146Hoàng Bảo
147Hoàng Cầm
148Hoàng Cát
149Hoàng Đình Quang
150Hoàng Gia Cương
151Hoàng Kim Dung
152Hoàng Hạnh
153Hoàng Hởi
154Hoàng Hưng
155Hoàng Hữu
156Hoàng Kim Ngọc
157Hoàng Lộc
158Hoàng Minh Châu
159Hoàng Nó
160Hoàng Nhuận Cầm
161Hoàng Như Mai
162Hoàng Phủ Ngọc Tường
163Hoàng Phong
164Hoàng Quý
165Hoàng Trần Cương
166Hoàng Thị Minh Khanh
167Hoàng Thị Thương
168Hoàng Trung Nho
169Hoàng Tá
170Hoàng Tấn
171Hoàng Tố Nguyên
172Hoàng Trung Thông
173Hoàng Trung Thuỷ
174Hoàng Văn An
175Hoàng Việt Hằng
176Hoàng Vũ Thuật
177Hoàng Xuân Tuyền
178Hoàng Yến
179Hồng Chính Hiền
180Hồng Nguyên
181Hồng Nguyệt Cầm
182Hồng Nhu
183Hồng Quang
184Hồng Thanh Quang
185Hồng Thế
186Hùng Đình Quý
187Hưởng Triều
188Hữu Chỉnh
189Hữu Loan
190Hữu Thỉnh
191Huyền Viêm
192Hữu Ước (NV)
193Huy Cận
194Huy Hảo
195Huy Thông
196Huy Trụ
197Huyền Kiêu
198Huyền Sâm
199Huỳnh Hữu Võ
200Huỳnh Quang Nam
201Huỳnh Văn Nghệ
202Inrasara
203J.Leiba
204Ka Sô Liễng
205Khánh Chi
206Khánh Nguyên
207Khổng Dương
208Khổng Minh Dụ
209Khương Hữu Dụng
210Khương Minh Ngọc
211Kim Chuông
212Kim Dũng
213Kinh Kha
214Kiều Linh
215Kim Ba
216Lã Hoan
217La Quán Miên
218Lại Hồng Khánh
219Lai Vu
220Lam Giang
221Lâm Huy Nhuận
222Lâm Quang Mỹ
223Lâm Quý
224Lâm Thị Mỹ Dạ
225Lâm Xuân Vi
226Lan Sơn
227Lê An Dương
228Lê Anh Dũng
229Lê Anh Xuân
230Lê Anh Quốc
231Lệ Bình
232Lê Cảnh Nhạc
233Lê Chí
234Lê Đại Thanh
235Lê Đạt
236Lê Đình Cánh
237Lê Đức Thọ
238Lê Giang
239Lê Khả Sỹ
240Lê Hoài Nguyên
241Lê Hoàng Anh
242Lê Hoàng Dũng
243Lê Hường
244Lê Huy Mậu
245Lê Huy Quang
246Lê Khánh Mai
247Lê Kim
248Lê Kim Giao
249Lê Mai Anh
250Lê Minh Hoài
251Lê Minh Quốc
252Lê Nguyên Ngữ
253Lê Phương Liên (NV)
254Lê Quang Sinh
255Lê Quang Trang
256Lê Quốc Hán
257Lê Quốc Minh (NV)
258Lê Tân
259Lê Thanh Mi
260Lê Thành Nghị
261Lê Thị Kim
262Lê Thị Mây
263Lê Thái Sơn
264Lê Thu Thuỷ
265Lê Trúc Anh
266Lê Trung Nguyệt
267Lê Trí Viễn
268Lệ Thu
269Lê Vân
270Lê Văn Ngăn
271Lê Văn Vọng
272Lê Vũ Hạnh Phúc
273Lê Vũ Hùng
274Lê Xuân Đố
275Liên Nam
276Lò Cao Nhum
277Lò Ngân Sủn
278Lò Văn Cậy
279Lò Vũ Vân
280Lữ Giang
281Lữ Huy Nguyên
282Lương An
283Lương Định
284Lương Hữu
285Lương Minh Cừ
286Lương Ngọc An
287Lương Quy Nhân
288Lương Sĩ Cầm
289Lưu Kỳ Linh
290Lưu Quang Vũ
291Lưu Quang Thuận
292Lưu Quốc Bình
293Lưu Trùng Dương
294Lưu Trọng Lư
295Lý Biên Cương
296Lý Hoài Xuân
297Mã A Lềnh
298Mã Én Hằng
299Mã Giang Lân
300Mã Thế Vinh
301Ma Trường Nguyên
302Mai Hồng Liên
303Mai Liễu
304Mai Linh
305Mai Nam Thắng
306Mai Ngọc Thanh
307Mai Ngọc Uyển
308Mai Quỳnh Nam
309Mai Văn Hai
310Mai Văn Hoan
311Mai Văn Phấn
312Mạnh Lê
313Mào Văn Ết
314Minh Hạnh
315Minh Hiệu
316Minh Huệ
317Mộng Huyền
318Mộng Tuyết
319Mùa A Sấu
320Nam Hà
321Nam Trân
322Ngàn Thương
323Ngân Giang
324Ngân Hoa
325Ngân Vịnh
326Nghiêm Đa Văn
327Nghiêm Huyền Vũ
328Nghiêm Thị Hằng
329Ngô Kha
330Ngô Minh
331Ngô Quân Miện
332Ngô Quang Nam
333Ngô Thế Oanh
334Ngô Văn Phú
335Ngô Viết Dinh
336Ngô Xuân Thắng
337Ngọc Bái
338Ngọc Căn
339Ngọc Phượng
340Ngũ Liên Tùng
341Nguyễn An Ninh
342Nguyễn Bá
343Nguyễn Bách
344Nguyễn Bắc Sơn
345Nguyễn Bao
346Nguyễn Bảo Chân
347Nguyễn Bính
348Nguyễn Bùi Vợi
349Nguyễn Châu
350Nguyễn Chí Hiếu
351Nguyễn Công Bình
352Nguyễn Công Ký
353Nguyễn Duy
354Nguyễn Đình
355Nguyễn Đình Ảnh
356Nguyễn Đình Chiến
357Nguyễn Đình Di
358Nguyễn Đình Hồng
359Nguyễn Địch Long
360Nguyễn Đình Thi
361Nguyễn Đình Thư
362Nguyễn Đình Tiên
363Nguyễn Đức Lưu
364Nguyễn Đức Mẫn
365Nguyễn Đức Mậu
366Nguyễn Đức Mậu
367Nguyễn Đức Quang
368Nguyễn Giang
369Nguyễn Hà
370Nguyễn Hải Phương
371Nguyễn Hải Trừng
372Nguyễn Hoa
373Nguyễn Hồi Thủ
374Nguyễn Hồng Hà
375Nguyễn Hoàng Sơn
376Nguyễn Hưng Hải
377Nguyễn Huy Dung
378Nguyễn Huy Ước
379Nguyễn Hữu Bài
380Nguyễn Hữu Huy Nhật
381Nguyễn Hữu Quý
382Nguyễn Hữu Hà
383Nguyễn Khắc Hào
384Nguyễn Khắc Phục
385Nguyễn Khắc Thạch
386Nguyễn Khoa Điềm
387Nguyễn Khoa Như Ý
388Nguyễn Khôi
389Nguyễn Kim Thành
390Nguyễn Kim Anh
391Nguyễn Lâm
392Nguyễn Lâm Cẩn
393Nguyễn Lập Em
394Nguyễn Lê
395Nguyễn Linh Khiếu
396Nguyễn Long
397Nguyễn Mỹ
398Nguyễn Nghĩa Vụ
399Nguyễn Ngọc Hưng
400Nguyễn Ngọc Ly
401Nguyễn Ngọc Oánh
402Nguyễn Ngọc Phú
403Nguyễn Ngọc San
404Nguyễn Nhã
405Nguyễn Nhược Pháp
406Nguyễn Phan Hách
407Nguyễn Phương Thảo
408Nguyễn Quang Hà
409Nguyễn Quang Thiều
410Nguyễn Quang Tính
411Nguyễn Quốc Anh
412Nguyễn Sĩ Đại
413Nguyễn Sơn
414Nguyễn Sơn 1
415Nguyễn Tấn On
416Nguyễn Tấn Sĩ
417Nguyễn Thái Sơn
418Nguyễn Thái Vận
419Nguyễn Thanh Kim
420Nguyễn Thanh Mừng
421Nguyễn Thanh Nhã
422Nguyễn Thành Phong
423Nguyễn Thế Vinh
424Nguyễn Thị Bảy
425Nguyễn Thị Hồng
426Nguyễn Thị Hồng Ngát
427Nguyễn Thị Ngọc Hà
428Nguyễn Thị Mai
429Nguyễn Thị Minh Thông
430Nguyễn Thị Thanh Toàn
431Nguyễn Thiệu Dụ
432Nguyễn Tùng Linh
433Nguyễn Thu Hương
434Nguyễn Thuỵ Kha
435Nguyễn Trác
436Nguyễn Trọng Định
437Nguyễn Trọng Khánh
438Nguyễn Trọng Hoàn
439Nguyễn Trọng Oánh
440Nguyễn Trọng Tạo
441Nguyễn Trọng Tín
442Nguyễn Trọng Văn
443Nguyễn Tường Văn
444Nguyễn Văn Chương
445Nguyễn Văn Chương
446Nguyễn Văn Dinh
447Nguyễn Văn Hiếu
448Nguyễn Văn Hùng
449Nguyễn Văn Thái
450Nguyễn Văn Toại
451Nguyễn Viết Lãm
452Nguyễn Việt Bắc
453Nguyễn Việt Chiến
454Nguyễn Vũ Tiềm
455Nguyễn Vĩ
456Nguyễn Xuân Hải
457Nguyễn Xuân Hạnh
458Nguyễn Xuân Huy
459Nguyễn Xuân Thâm
460Nguyễn Xuân Sanh
461Nông Quốc Chấn
462Nông Thị Ngọc Hoà
463Nông Viết Toại
464Phác Văn
465P.N.Thường Đoan
466Phạm Công Trứ
467Phạm Đạo
468Phạm Đình Ân
469Phạm Doanh
470Phạm Đức
471Phạm Hầu
472Phạm Huy Thông
473Phạm Hổ
474Phạm Hồ Thu
475Phạm Khải
476Phạm Khoa Văn
477Phạm Mỹ Trinh
478Phạm Ngà
479Phạm Ngọc Cảnh
480Phạm Như Hà
481Phạm Nguyên Thạch
482Phạm Phất
483Phạm Quốc Ca
484Phạm Sĩ Đại
485Phạm Sỹ Sáu
486Phạm Tăng
487Phạm Thế Minh
488Phạm Thị Ngọc Liên
489Phạm Thiên Thư
490Phạm Thu Yến
491Phạm Tiến Duật
492Phạm Trọng Thanh
493Phạm Trường Thi
494Phạm Văn Vui
495Phạm Việt Thư
496Phạm Vĩnh
497Phạm Vũ
498Phan Bội Châu
499Phan Châu Trinh
500Phan Cung Việt
501Phan Đức Chính
502Phan Hồng Khánh
503Phan Hữu Giản
504Phan Khắc Khoan
505Phan Khôi
506Phan Minh Đạo
507Phan Quế
508Phan Quốc Bình
509Phan Thanh Phước
510Phan Thế Cải
511Phan Thị Thanh Nhàn
512Phan Tường Niệm
513Phan Văn Dật
514Phan Văn Tử
515Phan Vũ
516Phan Xuân Hạt
517Phi Tuyết Ba
518Phong Tâm
519Phù Sa Lộc
520Phùng Khắc Bắc
521Phùng Ngọc Hùng
522Phùng Quán
523Pờ Sảo Mìn
524Prê Kimala-mak
525Quan Huy Ích
526Quang Chuyền
527Quang Dũng
528Quang Huy
529Quang Khải
530Quách Ngọc Thiên
531Quách Tấn
532Quốc Thành
533Quỳnh Dao
534Sầm Nga Di
535Sơn Thu
536Song Hào
537Sóng Hồng
538T.T.K.H
539Tạ Hữu Yên
540Tạ Minh Châu
541Tạ Quốc Bửu
542Tạ Văn Sỹ
543Tạ Vũ
544Tản Đà
545Tần Hoài Dạ Vũ
546Tăng Hữu Thơ
547Tế Hanh
548Thạch Quỳ
549Thái Can
550Thái Giang
551Thái Thăng Long
552Thái Vĩnh Linh
553Thai Sắc
554Thâm Tâm
555Thân Như Thơ
556Thanh Giang
557Thanh Hải
558Thanh Hào
559Thanh Nguyên
560Thanh Thản
561Thanh Thảo
562Thanh Tịnh
563Thanh Tùng
564Thanh Quế
565Thao Thao
566Thảo Phương
567Thảo Vi
568Thế Hùng
569Thế Lữ
570Thế Mạc
571Thế Sinh
572Thi Hoàng
573Thi Ngọc
574Thi Sảnh
575Thôi Hữu
576Thợ Rèn
577Thu Bồn
578Thu Hồng
579Thu Loan
580Thu Nguyệt
581Thu Trang
582Thục Mỹ
583Thuỵ Anh
584Thuý Bắc
585Thúc Hà
586Thúc Tề
587Thương Hoài Thương
588Thy Ngọc
589Tô Đông Hải
590Tô Duy Thạch
591Tô Hà
592Tô Hoàn
593Tố Hữu
594Tô Ngọc Thạch
595Tô Nhược Châu
596Tố Phang
597Trang Nghị
598Trần Anh Thái
599Trần Anh Trang
600Trần Cẩn
601Trần Cao Sơn
602Trần Chấn Uy
603Trần Công Tùng
604Trần Dạ Lữ
605Trần Dần
606Trần Đăng Khoa
607Trần Đăng Thao
608Trần Đương
609Trần Hoà Bình
610Trần Hoài Quang
611Trần Hùng
612Trần Hữu Nghiễm
613Trần Huy Liệu
614Trần Hữu Thung
615Trần Huyền Trân
616Trần Khắc Tám
617Trần Kim Bảng
618Trần Kim Hoa
619Trần Lâm Bình
620Trần Lệ Thu
621Trần Lê Văn
622Trần Lê Văn
623Trần Mai Ninh
624Trần Mạnh Hảo
625Trần Mạnh Tiến
626Trần Mạnh Thường
627Trần Ngọc Hưởng
628Trần Ngọc Tảo
629Trần Ngọc Tuấn
630Trần Nguyên Đào
631Trần Nhật Lam
632Trần Nhật Thu
633Trần Nhật Tuấn
634Trần Nhuận Minh
635Trần Nhương
636Trần Ninh Hồ
637Trần Quang Long
638Trần Quang Quý
639Trần Quang Tiến
640Trần Quy
641Trần Quốc Thực
642Trần Tâm
643Trần Thanh Pôn
644Trần Thế Tuyển
645Trần Thị Huyền Trang
646Trần Thị Khánh Hội
647Trần Thị Mỹ Hạnh
648Trần Thị Nương
649Trần Thị Thuý Giang
650Trần Thị Vân Trung
651Trần Trọng Toàn
652Trần Thương Bá
653Trần Trung Hiếu
654Trần Tuấn Khải
655Trần Vạn Giã
656Trần Văn Loa
657Trần Vàng Sao
658Trần Vũ Mai
659Trần Xuân Định
660Triều Ân
661Triệu Đức Thanh
662Triệu Kim Văn
663Triệu Lam Châu
664Triệu Nguyễn
665Trịnh Anh Đạt
666Trịnh Bích Ba
667Trịnh Bửu Hoài
668Trịnh Công Lộc
669Trinh Đường
670Trịnh Hoài Giang
671Trịnh Thanh Sơn
672Trọng Khánh
673Trúc Chi
674Trúc Cương
675Trúc Thông
676Trường Giang
677Trương Công Thuốt
678Trương Nam Hương
679Trương Ngọc Liên
680Trương Nhân Huyền
681Trương Sỹ Hùng
682Trương Thị Kim Dung
683Trương Tuấn Lương
684Trương Văn Ngọc
685Trương Vĩnh Tuấn
686Trương Xuân Huy
687Trương Xương
688Tùng Bách
689Tú Mỡ
690Tú Oanh
691Từ Diễn Đồng
692Từ Kế Tường
693Từ Ngàn Phố
694Từ Quốc Hoài
695Từ Thế Mộng
696Tương Phố
697Tuyết Nga
698Văn Cao
699Văn Công
700Văn Công Hùng
701Văn Đức Thu
702Vân Đài
703Văn Đắc
704Văn Lê
705Văn Lợi
706Vân Long
707Văn Thanh
708Văn Thảo Nguyên
709Văn Thức
710Vi Quốc Hiệp
711Viễn Phương
712Việt Anh
713Việt Chung Tử
714Việt Dung
715Việt Phương
716Vĩnh Mai
717Vĩnh Nguyên
718Vĩnh Quang Lê
719Võ Bá Cường
720Võ Huy Tâm
721Võ Liêm Sơn
722Võ Sa Hà
723Võ Quê
724Võ Thanh An
725Võ Văn Trực
726Vũ Ân Thy
727Vũ Bé
728Vũ Cao
729Vũ Chấn Nam
730Vũ Duy Thông
731Vũ Đình Hạnh
732Vũ Đình Minh
733Vũ Đình Liên
734Vũ Đình Văn
735Vũ Hiển
736Vũ Hồng
737Vũ Hoàng Chương
738Vũ Hùng
739Vũ Hữu Định
740 Vũ Kiều Oanh
741Vũ Mão
742Vũ Nho
743Vũ Ngọc Bình
744Vũ Quần Phương
745Vũ Quốc Ái
746Vũ Quang Tần
747Vũ Thanh Hương
748Vũ Thị Huyền
749Vũ Thị Khương
750Vũ Thị Thành
751Vũ Thị Tú Anh
752Vũ Thu Hằng
753Vũ Tuyên Hoàng
754Vũ Từ Trang
755Vũ Xuân Hoát
756Vương Anh
757Vương Linh
758Vương Tâm
759Vương Thừa Bình
760Vương Thừa Việt
761Vương Trọng
762Vương Trung
763Vương Tùng Cương
764Xích Điểu
765Xuân Diệu
766Xuân Đường
767Xuân Hoà
768Xuân Hoài
769Xuân Hoàng
770Xuân Mai
771Xuân Miễn
772Xuân Quỳnh
773Xuân Sách
774Xuân Tâm
775Xuân Thêm
776Xuân Thuỷ
777Xuân Tùng
778Xuân Tửu
779Y Điêng
780Yên Đức
781Yến Lan
782Ý Nhi
783Y Phương
784Yến Thanh
785Yên Thao
(Source maxreading.com: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com