Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Nguyen Duy

NHÀ THƠ NGUYỄN DUY


Tiểu sử:
Tên thật: Nguyễn Duy Nhuệ
Sinh năm: 1948
Bút danh: Nguyễn Duy
Nơi sinh: Đông Vệ - Thanh Hoá
Thể loại: Thơ, bút ký, tiểu thuyết
Các tác phẩm:
ê      Cát trắng (1973)
ê      Ánh trăng (1984)
ê      Mẹ và em (1987)    >> Chi tiết
ê      Đường xa (1989)
ê      Quà tặng (1990)
ê      Về (1994)
ê      Thơ thiền Lý Trần (2005)
ê      Nhìn ra bể rộng trời cao (1985)
ê      Khoảng cách (1985)
Giải thưởng văn chương:
Giới thiệu một tác phẩm:
Sông Thao

Sông Thao thêm một lần tôi tắm
Thêm một lần tôi đến để rồi đi
Gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
Tôi nhìn em để chẳng nói năng gì

Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
Để mang về nỗi nhớ bâng quơ
Xin chớ hỏi cớ làm sao như vậy
Tôi vốn không rành mạch bao giờ

Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...

(Source: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/nguyen-duy-7438.html)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com