Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Tan Da

NHÀ THƠ TẢN ĐÀ


Tiểu sử:
Tên thật: Nguyễn Khắc Hiếu
Sinh năm: 1889
Mất năm: 1939
Bút danh: Tản Đà
Nơi sinh: Bất Bạt - Sơn Tây (nay là Ba Vì, Hà Tây)
Thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn học dịch
Các tác phẩm:
ê     Khối tình con (ba tập 1917, 1918, 1932)
ê     Tống biệt (Thiên Thai tống biệt)
ê     Còn chơi (1922 – 1924)
ê     Thơ Tản Đà   >> Chi tiết 
ê     Thơ chơi, thơ ngông   >> Chi tiết
ê     Nhàn tưởng
ê     Thơ về mình   >> Chi tiết
ê     Giấc mộng con
ê     Giấc mộng lớn
ê     Thề non nước (1922)
ê     Tản Đà văn tập
Giải thưởng văn chương:
Giới thiệu một tác phẩm:
Thề non nước

Trông mờ mây phủ núi xa
hay hồn viễn vọng sông Đà, Tản Viên.

Những con đường dốc, đường nghiêng
mở bằng tiếng hát hồn nhiên một thời
những chàng phơi phới hai mươi
nước non xuôi ngược có vơi hẹn thề?
Những nàng bỡ ngỡ xa quê
nước trôi đi mãi nhớ về non chăng?
Hỏi nơi thác bạc điện giăng
có khô dòng lệ tháng năm mỏi mòn?

Nước còn trăn trở nguồn cơn
đời còn nông nổi bãi cồn cạn vơi
câu thơ khắc khoải nổi trôi
đầu nguồn nức nở, lạnh nơi cuối dòng...
(1890-1939)


(Source: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/tan-da-7629.html)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com