Jan 1, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Tu Mo'

NHÀ THƠ TÚ MỠ


Tiểu sử:
Tên thật: Hồ Trọng Hiếu
Sinh năm: 1900
Mất năm: 1976
Nơi sinh: Hà Nội
Bút danh: Bút Chiến Đấu
Thể loại: thơ
Các tác phẩm:
ê     Dòng nước ngược (1943)
ê     Địch vận diễn ca (1949)
ê     Nụ cười kháng chiến (1952)
ê     Tấm Cám (1955)
ê     Nụ cười chính nghĩa (1958)
ê     Đòn bút (1962)
ê     Ông và cháu (1970)
ê     Thơ Tú Mỡ (1971)   >> Chi tiết
Giải thưởng văn chương:
Giới thiệu một tác phẩm:
Gây quan

Mỗi năm nhà nước mở khoa thi
để kén trong trugn bắc lưỡng kỳ
lấy mặt sỏi sành ra giúp việc
bổ làm tập sự ngạch quan chi

Mỗi năm các cậu lớp tân khoa
Sung sướng bằng xưa đỗ thám hoa
Tuy chẳng vinh quy, cờ võng lọng
Cũng là lừng lẫy khắp gần xa

Quảng cáo công không, các nhật trình
đăng tên, đăng tuổi, lại đăng hình,
làm như các cậu “quan non” ấy
là những kỳ đồng mới tái sinh

Trong làng trưởng giả những cô nào
sẵn mỏ nhưng chưa có kẻ đào
mấp máy hòng lên bà lớn tắt
mơ màng của dẫn lại tay trao

Cụ thượng Quỳnh ta cũng sướng ran
xoa tay hỉ hả cái gan vàng
mừng cho nước Việt còn cơ khá
vì chẳng bao giờ tiệt giống quan

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đời nay, 1934

(Source: http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/tu-mo-7774.html)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com