Skip to main content

Dharma Space: Dillon Masters, Moreover, Finding Your Worth Beneath Excess

Original Title in English 
by Author: Dillon Masters
Publisher: JJ Publishing (Ed. July 2011)
ISBN: 978-0-615-50061-4 
Vietnamese eBook: Dharma Space / YourVietBooks.com
To order original title
About the Book:
This is a book about finding essential worth within by employing the ancient art of Zen. I use the term “art” in the most basic sense to mean manifesting the creative human spirit. Zen maintains that beneath the extraneous lies a purity of the heart, already complete, awaiting discovery.
This spirit is inherent in Zen, beginning with nature and blossoming within a wide variety of human artifacts and cultural configurations, from architecture to flower arranging, calligraphy, dress, interior decoration and virtually every other element of culture. [...]
The message of this book is that we are traveling down the path to nowhere precisely because we imagine a distant nirvana without realizing that it is already present. It is delusion that blinds us, and because we are blinded we lust for more, and more, and more, never realizing that the more that we seek is already ours.
There is no higher art form than to employ the essential spirit of being human to find our true worth, and that must be our mission as we move toward the abyss.Contents


Preface 1
Introduction 5


Chapter 1—What’s Zen? 19


Chapter 2—A very short discussion about something that has a very long history 29
 • Ignorance of the true nature of reality (avidya) 33
 • Misidentification (asmita) 33
 • Attachment (raga) 34
 • Anger following loss (dvesha) 35
 • Misunderstanding life and death (abhinivesha) 36
Chapter 3—Dharma who? The Constituents of The Dharma 59
 • Dependent Origination (The Dharma) 60
 • Interdependence and Independence 69
 • The Human Mind 70
 • The Self 83
 • Emptiness—sunyata 85
 • Enlightenment 86
 • Suffering and bliss 87
 • Fragmentation and integration 89
 • Liberation and Becoming Whole 89
Chapter 4—Planks and Other Forms of Delusion 101
 • Sexuality and Spirituality—Two Ends of the Human Spectrum 107
Chapter 5—Leadership and Spiritual Training: What’s a Zen Master? 113
Chapter 6—So You Think You Know Who You Are. Wait a Darn Minute (or more). 120
 • What Zen teaches about thinking and intuition 120
 • Self-awareness—Or is That an Illusion? 125
Chapter 7—Scientific Validation? 128
 • Meditation and Health 131
 • Stress Reduction 135
 • Minimizing Perception Distortions 139
 • Positive Effects 142
Chapter 8—Say What? I’m You? 145
Chapter 9—Contemporary Challenges and Zen Insight as Solutions 162
 • Genesis 1:1-2 165
 • The Big Bang (Comment by Patrick Weiler, alleged expert on astronomy) 166
 • The Mind and the Void—From a Science Perspective 166
 • Virtual Reality and Neurology 169
 • Zen Meditation: Redundancy? 178
Chapter 10—Zen for Ignorant Folk 183
 • Setting Expectations 184
 • Preliminaries 185
 • Techniques 188
 • What About Other Forms of Meditation? 193
 • Concluding Comments 195
Author’s Profile 198
Suggested Reading 200
Endnotes 203

Vietnamese Translation by various translators @YourVietBooks 


About YourVietbooks.com
YourVietBooks recommends a selection of books and articles on Vietnam and about Vietnam, available partly in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Samples of their work are displayed under 'Comments' of each corresponding posting with the translator's reference. Contact Anh Tho Andres, yourvietbooks@gmail.com for more information on our services.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…