Oct 24, 2011

Life and Teaching of the Masters of the Far East

Original Title in English
By Author Dr Baird T. Spalding
Vietnamese Title: Hành Trình Về Phương Đông
About the Book:
Tác phẩm "Life and Teaching of the Masters of the Far East" (1935), hồi ký của Dr. Baird T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông”

Nguyên tác có tất cả sáu quyển ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn độ, Tây Tạng, Trung hoa và Ba tư. Ba quyển đầu ghi lại những cuộc thám hiểm của phái đoàn từ Anh sang Ấn, sự gặp gỡ giữa phái đoàn và những vị thầy tâm linh sống ở Á châu, và ở dãy Hy Mã Lạp Sơn . Ba quyển sau là những ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình. Sự trao đổi kiến thức giữa phái đoàn và các vị thầy tâm linh, với bản tường trình của phái đoàn đã đưa đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Cuối cùng thì ba người trong phái đoàn đã trở lại Ấn độ sống đời ẩn sĩ . Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dự kiện được phái đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học, và cho đến nay vẫn còn nhiều đọc giả hâm mộ, nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này.Contents
#Tựa sáchSố lần xem
1101 cậu chuyện thiền3134
2Câu chuyện dòng sông1805
3Chết có thật sự đáng sợ ?1512
4Hành trình về phương Đông51
5Hôn nhân hạnh phúc778
6Lịch sử đạo Cao Đài8281
7Lược sử Cao Đài5685
8Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại2339
9Những vấn đề của xã hội hôm nay678
10Phật Giáo thời kỳ đầu202
11Sống vui3474
12Sự khủng hoảng của Hồi giáo657
13Tây Tạng huyền bí3581
14Tìm hiểu Tin Lành2088
15Truyện cười tôn giáo6716
16Zarathustra đã nói như thế1113
Đạo Phật
1Ấn Độ và Phật Thích Ca868
2An lạc từng bước chân641
3Cuộc đời Đức Phật9
4Đại Đường Tây Vực Ký2405
5Đức Phật đã dạy những gì21
6Đức Phật lịch sử2850
7Đường Tam Tạng thỉnh kinh763
8Đường về xứ Phật2391
9Giải mã truyện Tây du29
10Hỏi đáp về Đạo Phật 15918
11Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả746
12Lịch sử Phật giáo thế giới1089
13Lược truyện Đức Phật4274
14Pháp Hiển, nhà chiêm bái0
15Phật giáo dưới mắt nhà trí trức408
16Phật Giáo, nền tảng của khoa học879
17Phật Pháp cho mọi người2476
18Tâm lý học Phật giáo1056
19Truyện cổ Phật Giáo11116
20Truyện cổ Phật Giáo 2267
Đạo Thiên Chúa
1Cuộc đời Chúa cứu thế Giêsu4320
2Cựu Ước bằng tranh6399
3Giáo lý Công giáo40584
4Kinh Cựu Ước 4591
5Kinh Tân Ước 3173
6Kinh Thánh 1683
7Kinh Thánh Cựu Ước 21388
8Kinh Thánh Tân Ước 14390
9Kinh Thánh Thư 1816
10Những câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước14645
11Những câu chuyện Kinh Thánh Tân Ước12328
12Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh5261

About YourVietbooks.com
YourVietBooks recommends a selection of books and articles on Vietnam and about Vietnam, available partly in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Samples of their work are displayed under 'Comments' of each corresponding posting with the translator's reference. Contact Anh Tho Andres, yourvietbooks@gmail.com for more information on our services.