Skip to main content

Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam (America and Vietnam War)

Original Title in Vietnamese: Vũng lầy Bạch ốc - Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam
By Author: Nguyễn Kỳ Phong
Book review in Vietnamese by Tú Gàn (Extract):
Khi viết cuốn sách nói trên, ông Nguyễn Kỳ Phong đã cố gắng biên soạn đúng theo phương pháp sử học. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là bước khởi đấu cho cách viết sử mới của người Việt hải ngoại. 
About the Author: 
Ông Nguyễn Kỳ Phong là thành phần khá trẻ, năm nay mới 50 tuổi, tốt nghiệp về sử học tại Hoa Kỳ, tác giả cuốn “Người Mỹ và Chiến Tranh Việt Nam” và dịch giả cuốn “The Final Collapse”, có tên tiếng Việt là “Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa” của Đại Tướng Cao Văn Viên, và cuốn “Indochina Monographs LAM SON 719” của Tướng Nguyễn Duy Hinh. Hiện nay ông là một chuyên viên nghiên cứu về quân sử.
Cuốn “Vũng lầy Bạch Ốc, Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam” mới được ông xuất bản dày 577 trang, bìa cứng, gồm 13 chương, khởi đầu bằng chướng nói về sự liên hệ của hai Tổng Thống Roosevelt và Truman đến cuộc chiến Việt Nam và kết thúc bằng chương nói về “Tinh thần người Mỹ trong cuộc chiến.” Tác giả đã cố gắng nghiên cứu các tài liệu trong các văn khố và các hồi ký để giúp chúng ta thấy rõ Tòa Bạch Ốc đã đi vào cuộc chiến Đông Dương, điều hành cuộc chiến đó, rồi đi ra như thế nào. Dĩ nhiên, với một khối tài liệu chất cao như núi mà chỉ tóm lược lại trong 577 trang, không thể được coi là đầy đủ được. Có rất nhiều sự kiện, nhất là các sự kiện nói lên mặt trái đàng sau quyết định của Tòa Bạch Ốc, vẫn chưa diễn tả hết được. Nhưng cuốn sách này đã chứa đựng những sự kiện căn bản có thể giúp chúng ta nhìn lại cuộc chiến một cách chính xác hơn....


PHẢI HỌC BÀI HỌC LỊCH SỬ

Nhà hùng biện lừng danh J.B. Bossuet đã từng nói: “Qui veut bien juger de l’avenir doit consulter les temps passés.”, có nghĩa là ai muốn phán đoán đúng tương lại phải tham khảo những thời gian quá khứ.
 Người Việt chống cộng đã chiến đấu với Việt Cộng 30 năm và đã sống và làm việc với người Mỹ 20 năm, sau đó lại đến định cư trên đất Mỹ hơn 30 năm. Vì thế, nhiều người đã tự hào là “đi guốc trong bụng cộng sản” hay “đi guốc trong bụng Mỹ.” Nhưng trong thực tế, đa số biết rất ít về Việt Cộng và Mỹ vì không chịu khảo cứu lịch sử, thường suy nghĩ và hành động theo cảm tình, nên cứ bị đánh lừa hoài. Chúng tôi hy vọng cuốn “Vũng lầy Bạch Ốc, Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam” của tác giả Nguyễn Kỳ Phong là một trong những quyển sách sẽ giúp người Việt hiểu thêm về người Mỹ và chính sách của Mỹ.

(Read full article)

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…
Here is a short list of books I read between 2009-2010
Author's Biographies Smith, Adam, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Smith>Austen, Jane, Pride and Prejudice, on SparkNotes <http://www.sparknotes.com/lit/pride/>Henry Maine, encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Henry+Maine>Karl Marx, encyclopedia article about the author Karl Marx<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Karl+Marx>Durkheim: encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Durkheim>Max Weber, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Max+Weber>


Books on History-Biography Bartholomew-feis, Dixee R, The Oss and Ho Chi Minh: Unexpected Allies in the War Against Japan. University Press of Kansas, 2009. Berman, Larry. Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist …