Oct 6, 2011

Vietnam Economy - Up-downs and Leaps Forward

Original Title in Vietnamese: Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá
By Authors: Phạm Minh Chính,Vương Quân Hoàng
Source: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2009
Proposed English Title: Vietnam Economy - Up-downs and Leaps Forward

About the book
Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá là tác phẩm của hai tác giả Phạm Minh ChínhVương Quân Hoàng, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội xuất bản lần đầu vào tháng 5 năm 2009. Tác phẩm này là một công trình nghiên cứu khoa học về kinh tế Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và hội nhập, và là công trình nghiên cứu một giai đoạn phát triển sôi động bậc nhất của nền kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, viết về nền kinh tế của Việt Nam với trọng tâm nghiên cứu đặt vào hệ thống tài chính - tín dụng - tiền tệ; tác phẩm này mô tả toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam được trình bày với mong muốn để lại trong độc giả những suy nghĩ về hành trình tiếp tục chinh phục nền kinh tế toàn cầu, cùng giấc mơ nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Content: 
Bố cục
Cuốn sách với khổ sách: 15x22, dày 538 trang; Sách viết về nền kinh tế của Việt Nam với trọng tâm nghiên cứu đặt vào hệ thống tài chính - tín dụng - tiền tệ, bao gồm 3 phần với 13 chương:
Chương 1. Sóng gió;
Phần 1: Thăng trầm, gồm 5 chương:
Chương 2. Những hạt mầm đầu tiên,
Chương 3. Cam go độc lập tiền tệ: 1945-1954,
Chương 4. Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1985,
Chương 5. Kinh tế tài chính thời kỳ Đổi Mới 1986-2000,
Chương 6. Đặc trưng biến động kinh tế trong quá trình chuyển đổi;
Phần 2: Đột phá, gồm 4 chương:
Chương 7. Đột phá tư duy kinh tế: Đổi Mới,
Chương 8. Hệ thống ngân hàng hai cấp,
Chương 9. Tài sản và Thị trường,
Chương 10. Thị trường chứng khoán;
Phần 3: Vấn đề và hiện tượng, gồm 3 chương:
Chương 11. Một số vấn đề của các thị trường tài sản,
Chương 12. Quản lý nhà nước đối với các thị trường và tài sản,
Chương 13. Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Nội dung
Trọng tâm nghiên cứu của “Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá” là hệ thống thị trường và phương tiện kiểm soát tài chính tiền tệ, cuốn sách tập trung nghiên cứu sâu về thị trường bất động sản, thị trường vàng và đô la Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả của công trình nghiên cứu đã cung cấp một số lượng lớn thông tin giá trị với những nhận định sắc sảo, có giá trị gợi mở suy nghĩ về các thị trường này, và cũng đã phân tích về các vấn đề và hiện tượng đặc trưng có tính phổ quát trong nền kinh tế: Bong bóng tài sản tồn tại cả với thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Hiện tượng "bầy đàn" thể hiện đậm nét qua hình ảnh chen nhau mua vàng vào lúc lên giá, với việc vay mượn mua chứng khoán khi chỉ số VN-Index ở đỉnh, thế rồi, lại đổ xô đi đặt lệnh bán khi chỉ số giá sụt giảm.
Đánh giá
“ Cuốn sách này, cùng với một vài cuốn sách khác, chứng tỏ cần có cách tiếp cận mới, các công cụ mới và hệ tri thức mới để mổ xẻ, phân tích các quá trình thực tiễn. Bản thân cuốn sách được coi là một sự khởi động thật sự, rất đáng trân trọng cho quá trình đó. Đẩy mạnh hơn quá trình này là một cách, một nội dung hội nhập quốc tế - hội nhập khoa học, đồng thời là cách thúc đẩy sự phát triển trong hội nhập của nền kinh tế nước ta. Vì tất cả những lẽ đó “Kinh tế Việt Nam - thăng trầm và đột phá” là cuốn sách cần và nên đọc. ”

—Trần Đình Thiên - Phó Giáo sư, TS, Quyền Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam.

(Source: wikipedia)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com