Skip to main content

Vietnam War Series: A YourVietBooks Selection

Original Titles in English
by Various Authors


Note by Anh Tho:
Discover a selection of books, articles, movies, documentaries on the Vietnam war seen from both sides. Here is another valuable source of books on the Vietnam War @Ohio State University, USA.

About this selection
The Vietnam War book section of the Ohio State University contains the complete text of the following three types of books: General Histories; US Marine Corps offiicial histories; and US Army books - written and published by the Army.

General HistoriesAmerica in Vietnam
By Dr. John Guilmartin
In America in Vietnam, Dr. John Guilmartin, professor of history at Ohio State University, gives a broad outline to the war in Vietnam, from French involvement to the fall of Saigon in 1975. America in Vietnam is an excellent place to begin for anyone who is new to Vietnam War Studies.

US Marine Corps Histories


US Marines in Vietnam, 1954-1964: The Advisory and Combat Assistance Era
By Captain Robert H. Whitlow, USMCR
U.S. Marines in Vietnam: The Advisory & Combat Assistance Era, 1954-1964, details the role the United States Marine Corps played in during the advisory period before America became fully involved in the war.
US Marines in Vietnam, 1965: The Landing and the Buildup
By Jack Shulimson and Major Charles M. Johnson, USMC
US Marines in Vietnam, 1965: The Landing and the Buildup, looks at the call for Marines in Vietnam, their landing, and the buildup of a sizable combat force to defend South Vietnam from the Communists.
US Marines in Vietnam, 1968: The Defining Year
By Jack Shulimson, Lieutenant Colonel Leonard A. Blasiol, U.S. Marine Corps and Charles R. Smith
and Captain David A. Dawson, U.S. Marine Corps The year 1968 proved to be a pivotal year for the US military in Vietnam. It was the year of the disastrous communist offensive known as Tet and the struggle for control of many urban areas. US Marines in Vietnam, 1968: The Definitive year studies 1968 and its impact on the war in Vietnam.
US Marines in Vietnam, 1970-1971: Vietnamization and Redeployment (1986)
By Graham A. Cosmas and Lieutenant Colonel Terrence R Murray, USMC
Vietnamization and Redeployment, 1970-1971 is the eighth volume of the U. S. Marines in Vietnam series and chronicles the Marine Corps' role in turning the prosecution of the war over the South Vietnamese government and military in 1970-1971.
US Marines in Vietnam, 1973-1975: The Bitter End (1990)
By Major George R. Dunham U.S. Marine Corps and Colonel David A. Quinlan U.S. Marine Corps
In 1973 the United States turned over all combat operations to the South Vietnamese Government but maintained a presence in Saigon. US Marines, 1973-1975: The Bitter End, documents the last two years of the war ending with Operation Frequent Wind, the fall of Saigon, and the refugee evacuations.

US Army Histories


Cedar Falls-Junction City: A Turning Point
The Operations of Cedar Falls and Junction City in 1967 changed the way the war in Vietnam was fought, especially by the North Vietnamese and Viet Cong.Cedar Falls-Junction City: A Turning Point looks and the operations and their results and consequences.
Dust Off: Army Aeromedical Evacuation in Vietnam
By Peter G. Dorland US Army and James S. Nanney
The Helicopter played a major role in the conduct of the Vietnam War. Dust Off: Army Aeromedical Evacuation studies helicopter evacuation and its place in combat operations.
Seven Firefights in Vietnam
Seven Firefights in Vietnam is a collection of essays concerning several of the largest firefights in which the U. S. Army was engaged. Included are histories of Ia Drang, Rach Ba Rai, and Dak To.
Vietnam Studies: Air Mobility, 1961-1971
The U. S. Army's Vietnam Studies: Airmobility, 1961-1971, traces the evolution of airmobility during the Vietnam War, including the use of technology and tactics and how they evolved during the conflict.
Vietnam Studies: Medical Support of the U. S. Army in Vietnam, 1965-1970
Soldiers wounded in action in Vietnam stood a greater chance of surviving their wounds than in any previous war fought by the United States. Medical Support of the U.S. Army in Vietnam, 1965-1970 Looks at why the medical services were so successful.
Vietnam Studies: U. S. Army Special Forces, 1961-1971
America's involvement in the Vietnam War showed the need for a permanent need for U. S. Special Forces. U.S. Army Special Forces, 1961-1971 presents the history of Army Special Forces and their role in the Vietnam War.

US Air Force Histories


The United States Air Force in Vietnam, 1965-1969
The United States Air Force in Southeast Asia: The War in South Vietnam: The Years of the Offensive 1965-1968 by John Schlight.


(Source: http://ehistory.osu.edu/vietnam/books/)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …