Skip to main content

Vietnamese Epic National Poem: THE TALE OF KIEU


Original Title in Vietnamese: Doan Truong Tan Thanh
By Author: Nguyen Du 
About the Book
This is the story of a young lady named Vuong Thuy Kieu. Kieu was very beautiful and learned as well. She was born into a well-educated family, and she was in love with a young man, Kim Trong. Then disaster fell on her family. Her father and her brother were imprisoned. In order to solve the family's problem, she had no choice but to sell herself. From then on, catastrophe after catastrophe fell on her. She had to follow her fate: being cheated, two times being held in a pleasure house (whorehouse) as a singer, concubine, servant.
We may say this is a sad story of a talented lady who had bad fate. In this story Nguyen Du wanted to tell us through the fate of Kieu to be widened into the fate of human beings in the wicked feudal society along with its cruelties and injustice. He wanted to scream out loud, a scream that breaks our heart. Thus the title of the story DOAN THANH TAN THANH, or as it is more popularly known, KIEU's STORY.
Nguyen Du's inspiration:

Nguyen Du tried to explain to us that disaster that befell Kieu is the conflict between talent and fate [See opening lines of the story]. Kieu had to endure a lot of suffering and hardship because she is beautiful and talented. The more you are talented, the more bad luck may strike you.
To Nguyen Du to settle this conflict, the matter of the heart must come into being. By the end he wrote that the heart is three times more important than the talent. The inspiration of Nguyen Du's was the inspiration of considering men's fate. How could men live in a society full of injustice and cruelties? Kieu was built in the image of perfection, she was the essence of desirability by men. Kieu was not only beautiful, she was also talented.  
In one word she was the perfect combination of beauty and talent. Such a lady must have a good life with happiness but because she was living in an unjust, cruel,wicked society, all that she got was turning against her and she fell victim to a disaster that destroyed her. Kieu had become a victim of the society. But she never accepted her fate; she was always fighting against it. There was a rebel in Thuy Kieu. We may say that the more she fought the more she failed, and as she became aware of her fate, her failure became more bitter. 

Nguyen Du was writing Kieu's story with his blood and his tears.

The Kieu Story and the Vietnamese People

  • 6/8 verses are popular and easy to understand
  • The Kieu story is a masterpiece that every Vietnamese knows
  • In conversation we refer to citations from KIEU
  • In life every event that happens may refer to a part of Kieu's story
  • KIEU may be used as a book to predict the future (on the first day of the year - Boi Kieu)Extract from THE TALE OF KIEUVietnam's Epic National Poem: "Truyen Kieu"                                    by NGUYEN DU (1766-1820)
                                                     
    CONTENTS:
     OTHER WEB PAGES:


Source: http://www.deanza.edu/faculty/swensson/kieu.html
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …