Oct 16, 2011

Vietnamese Literature: Truyện Kiều thơ và tranh

Original Title: Truyện Kiều thơ và tranh
Proposed English Title: The Tale of Kieu - Poems and Paintings
About the Book:

  • Truyện Kiều của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du – kiệt tác văn chương Việt Nam đã làm rung động trái tim nhiều thế hệ.
  • Lần đầu tiên tại Việt Nam, với nét vẽ tinh tế, điêu luyện, hòa sắc lộng lẫy phản ánh đầy đủ mọi diễn biến của Truyện Kiều.
  • Những bức tranh tả cảnh, tả tình, tả hành động, tính cách đã làm sống lại hình ảnh các nhân vật: Thúy Kiều, Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Hoạn Thư, Từ Hải… trong tác phẩm Truyện Kiều

Xem thêm
(Source: http://biblio.vn)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese. We are looking for qualified translators in these languages to join our team. Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com