Skip to main content

International Relations Studies by Vietnamese Scholars

Original Titles in Vietnamese
By various Authors
Years of publication: 2008-2009
Publisher: DAV-VCL
List of publications 2008-2009

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (Năm 2008 – 2009)
I.       Các đề tài đã hoàn thành
1.      Một trục hai cánh: Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý
2.      Sự phát triển của các liên kết khu vực ở Đông Á – Thái Bình Dương tới năm 2020 và sự tham gia của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương
3.     Các phát triển mới về lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng
4.   Vai trò đa phương trong đối ngoại Việt Nam đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hùng Sơn
5.    Chung sống với các nước láng giềng lớn hơn: từ lý thuyết đến thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng
6.    Chương trình Nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài 2: Tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lịch sử, thực trạng và xu thế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.
7.     Chương trình nghiên cứu lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài 2: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn
8.   Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài 1: Tác động của Hiến chương ASEAN và định hướng quá trình triển khải. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hùng Sơn
9.    Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài 2: Đặc điểm và chiều hướng phát triển của kiến trúc an ninh khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương.
10. Chương trình nghiên cứu Hoa Kỳ. Đề tài cấp Bộ: Chính sách an ninh đối với châu Á của chính quyền Obama. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn
II.    Các đề tài có sự tham gia của nghiên cứu viên VCL
11. Những nhân tố chính chi phối sự vận động của tình hình Thế giới đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Toàn Thắng – Vụ Chính sách đối ngoại.
12. Thế, lực và chiều hướng chính sách đối ngoại của Mỹ đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Bá Hùng – Vụ Châu Mỹ.
13. Chiến lược phát triển và đối ngoại của Liên bang Nga từ nay đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Khắc Bút – Vụ Châu Âu.
14. Quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tác động tới Việt Nam (2000 – 2020). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình – Học viện Ngoại giao.
15. Xây dựng cơ quan nhân quyền ASEAN và chính sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Dương Văn Quảng – Học viện Ngoại giao
16. Cạnh tranh Ấn – Trung và tác động tới an ninh Châu Á. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tôn Sinh Thành – Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Thái Bình Dương.
17. Tập hợp lực lượng của các nước đang phát triển tại vòng Doha và đề xuất tham gia của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS Đỗ Minh Hùng – Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương.
18. Trật tự Thế giới đến năm 2025. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Hòa – Vụ Chính sách đối ngoại.
19. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: Đề tài 1: Cơ sở pháp lý và thực tiễn quốc tế về khai thác chung trên biển – Khả năng áp dụng các vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trường Giang.
20. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Đoàn kết – Học viện Ngoại giao
21.  Chương trình nghiên cứu lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài 3: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1976-1986. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng.
22. Đề tài Nhà nước KX.04.03/06-10: Xu thế phát triển của thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của nước ta.


About VCL- VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao chính thức được thành lập theo Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/03/2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. Ý tưởng xây dựng Viện Nghiên cứu Chiến lược đầu tiên được nhắc tới từ những năm 2003 - 2004, khi Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhận thức rõ nhu cầu phát triển nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chuyên sâu của Bộ. Viện Chiến lược tích cực phối hợp với Văn phòng Học viện tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, trong đó cán bộ nghiên cứu của Viện đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng nội dung chương trình hội thảo, tham gia trực tiếp chủ trì và trình bày tham luận.

Dưới đây là một số hội thảo VCL phối hợp tổ chức trong năm 2008, 2009 và 2010:
  • Hội thảo Nhóm Nghiên cứu CSCAP về chống phổ biến vũ khí hạt nhân tại Đà Nẵng 
  • Đối thoại Việt – Mỹ với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSIS) 
  • Hội thảo EU – ASEAN với Phái đoàn Wallonie 
  • Hội thảo Lợi thế  cạnh tranh quốc gia (GS. M.E.Porter nói chuyện với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam) 
  • Đối thoại Việt Nam – New Zealand 
  • Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Hà Nội 2008: Ứng phó với những thay đổi xã hội nhanh chóng tại Đông Nam Á 
  • Vai trò của Phụ nữ trong Chính trị Quốc tế và Tiến trình Hội nhập của Việt Nam 
  • Đối thoại thường niên giữa Học viện Ngoại giao và Tạp chí Trung Cộng (Đài Loan) 
  • Hội thảo quốc tế về Biển Đông 
  • Hội thảo xây dựng lòng tin giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc 
Bên cạnh đó, lãnh đạo và nghiên cứu viên VCL thường xuyên chủ trì và tham dự các buổi tiếp xúc và trao đổi học thuật với các học giả, các nhà nghiên cứu về các vấn đề quốc tế cũng như quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Các buổi tiếp xúc, trao đổi nhìn chung nhận được phản hồi tích cực từ phía bạn.

More info on DAV-VCL, click here


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…