Nov 5, 2011

International Relations Studies by Vietnamese Scholars

Original Titles in Vietnamese
By various Authors
Years of publication: 2008-2009
Publisher: DAV-VCL
List of publications 2008-2009

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (Năm 2008 – 2009)
I.       Các đề tài đã hoàn thành
1.      Một trục hai cánh: Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý
2.      Sự phát triển của các liên kết khu vực ở Đông Á – Thái Bình Dương tới năm 2020 và sự tham gia của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương
3.     Các phát triển mới về lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng
4.   Vai trò đa phương trong đối ngoại Việt Nam đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hùng Sơn
5.    Chung sống với các nước láng giềng lớn hơn: từ lý thuyết đến thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng
6.    Chương trình Nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài 2: Tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lịch sử, thực trạng và xu thế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.
7.     Chương trình nghiên cứu lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài 2: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn
8.   Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài 1: Tác động của Hiến chương ASEAN và định hướng quá trình triển khải. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hùng Sơn
9.    Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài 2: Đặc điểm và chiều hướng phát triển của kiến trúc an ninh khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương.
10. Chương trình nghiên cứu Hoa Kỳ. Đề tài cấp Bộ: Chính sách an ninh đối với châu Á của chính quyền Obama. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn
II.    Các đề tài có sự tham gia của nghiên cứu viên VCL
11. Những nhân tố chính chi phối sự vận động của tình hình Thế giới đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Toàn Thắng – Vụ Chính sách đối ngoại.
12. Thế, lực và chiều hướng chính sách đối ngoại của Mỹ đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Bá Hùng – Vụ Châu Mỹ.
13. Chiến lược phát triển và đối ngoại của Liên bang Nga từ nay đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Khắc Bút – Vụ Châu Âu.
14. Quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tác động tới Việt Nam (2000 – 2020). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình – Học viện Ngoại giao.
15. Xây dựng cơ quan nhân quyền ASEAN và chính sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Dương Văn Quảng – Học viện Ngoại giao
16. Cạnh tranh Ấn – Trung và tác động tới an ninh Châu Á. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tôn Sinh Thành – Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Thái Bình Dương.
17. Tập hợp lực lượng của các nước đang phát triển tại vòng Doha và đề xuất tham gia của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS Đỗ Minh Hùng – Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương.
18. Trật tự Thế giới đến năm 2025. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Hòa – Vụ Chính sách đối ngoại.
19. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: Đề tài 1: Cơ sở pháp lý và thực tiễn quốc tế về khai thác chung trên biển – Khả năng áp dụng các vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trường Giang.
20. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Đoàn kết – Học viện Ngoại giao
21.  Chương trình nghiên cứu lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài 3: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1976-1986. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng.
22. Đề tài Nhà nước KX.04.03/06-10: Xu thế phát triển của thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của nước ta.


About VCL- VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao chính thức được thành lập theo Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/03/2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. Ý tưởng xây dựng Viện Nghiên cứu Chiến lược đầu tiên được nhắc tới từ những năm 2003 - 2004, khi Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhận thức rõ nhu cầu phát triển nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chuyên sâu của Bộ. Viện Chiến lược tích cực phối hợp với Văn phòng Học viện tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, trong đó cán bộ nghiên cứu của Viện đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng nội dung chương trình hội thảo, tham gia trực tiếp chủ trì và trình bày tham luận.

Dưới đây là một số hội thảo VCL phối hợp tổ chức trong năm 2008, 2009 và 2010:
  • Hội thảo Nhóm Nghiên cứu CSCAP về chống phổ biến vũ khí hạt nhân tại Đà Nẵng 
  • Đối thoại Việt – Mỹ với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSIS) 
  • Hội thảo EU – ASEAN với Phái đoàn Wallonie 
  • Hội thảo Lợi thế  cạnh tranh quốc gia (GS. M.E.Porter nói chuyện với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam) 
  • Đối thoại Việt Nam – New Zealand 
  • Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Hà Nội 2008: Ứng phó với những thay đổi xã hội nhanh chóng tại Đông Nam Á 
  • Vai trò của Phụ nữ trong Chính trị Quốc tế và Tiến trình Hội nhập của Việt Nam 
  • Đối thoại thường niên giữa Học viện Ngoại giao và Tạp chí Trung Cộng (Đài Loan) 
  • Hội thảo quốc tế về Biển Đông 
  • Hội thảo xây dựng lòng tin giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc 
Bên cạnh đó, lãnh đạo và nghiên cứu viên VCL thường xuyên chủ trì và tham dự các buổi tiếp xúc và trao đổi học thuật với các học giả, các nhà nghiên cứu về các vấn đề quốc tế cũng như quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Các buổi tiếp xúc, trao đổi nhìn chung nhận được phản hồi tích cực từ phía bạn.

More info on DAV-VCL, click here


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us