Jul 9, 2014

Auteurs Vietnamiens: Ho Anh Thai, L'ile aux femmes

Original Title in Vietnamese: Người đàn bà trên đảo - Trong sương hồng hiện ra
French Translation: L'ile aux femmes - Editions de l'aube, 1997
By Author: Hồ Anh Thái (Voir Autres Auteurs Vietnamiens traduits en Français)
Publisher: Nhà xuất bản Phụ NữAbout the Author:

Hồ Anh Thái (sinh năm 1960) là một nhà văn đương đại của Việt Nam. Ông được xem như một hiện tượng văn chương của thế hệ văn nhân thời hậu chiến sau 1975. Ông còn là một nhà ngoại giao Việt Nam, với chức vụ hiện tại là Tham tán, Phó Đại sứ Việt Nam tại Iran.

Tác phẩm
 • Chàng trai ở bến đợi xe (1985)
 • Phía sau vòm trời (1986)
 • Vẫn chưa tới mùa đông (1986)
 • Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987)
 • Người đàn bà trên đảo (1988) - French Translation: L'ile aux femmes - Editions de l'aube, 1997
 • Những cuộc kiếm tìm (1988)
 • Mai phục trong đêm hè (1989)
 • Trong sương hồng hiện ra (1990)
 • Mảnh vỡ của đàn ông (1993)
 • Người đứng một chân (1995)
 • Lũ con hoang (1995)
 • Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998)
 • Họ trở thành nhân vật của tôi (2000)
 • Tự sự 265 ngày (2001)
 • Cõi người rung chuông tận thế (2002)
 • Bốn lối vào nhà cười (2005)
 • Đức Phật, nàng Sivitri và tôi
 • Mười lẻ một đêm (2006)
 • Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008)
 • Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009)

Awards: 

 • Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ (truyện Chàng trai ở bến đợi xe).
 • Giải thưởng văn xuôi 1986-1990. của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng).
 • Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tập truyện ngắn Người đứng một chân).

Nhận định

Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi khác hẳn so với văn xuôi 1945-1975. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình thế, qua các biểu tượng thấm đầy chất ảo.
About the Book (French edition):
Une île dans l'archipel de la baie de Ha Long - huitième merveille du monde. Mais une île habitéee par la souffrance de femmes isolées dans une ferme d'etat, loin de tout, loin des hommes, loin de l'amour. Quelques aventures de passage seront sévèrement sanctionnées, et seule la force de l'amitié sauvera du désespoir ceux qui tentent l'impossible rencontre du désir, de l'art et de la beauté.

Un roman d'amour dans un cadre époustouflant, qui nous emporte au coeur des espérances et des contrdictions des jeunes vietnamiens d'aujourd'hui.
En refermant ce livre le lecteur a perdu l'innocence, et c'est avec un regard troublé qu'il pensera désormais à la mystérieuse baie de Ha Long.


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us