Skip to main content

Photos of Vietnam: Precious Memories
Website Precious Memories for introduction the collection of approximately 10,000 old photographs about Vietnam (since 1860 to 1954) about landscape, people, life in Vietnam(Hanoi , Saigon - Ho Chi Minh Citysome other localities) and information about the projectPRECIOUS MEMORIES - Promote the value of memories of Vietnam through photos. 
We would receive sponsors from everybody to archieve success in this meaning project.BÁU VẬT KÝ ỨC - Dự án Phát huy giá trị của ký ức xưa qua các bức ảnh cổ về Việt Nam trong đời sống hiện đại.
Website Báu vât ký ức để giới thiệu bộ sưu tập gồm khoảng 10.000 phiên bản ảnh cổ đã chụp từ năm 1860-1954 về cảnh vât, con người, cuộc sống ở Việt Nam (Hà Hội, Sài Gòn -TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác) và các thông tin về dự án BÁU VẬT KÝ ỨC - Phát huy giá trị ký ức Việt Nam qua ảnh
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người cho thành công dự án đầy nghĩa này.
 • Tên dự án: BÁU VẬT KÝ ỨC - Phát huy giá trị ký ức Việt Nam qua ảnh.
 • Loại hình dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa.
 • Lĩnh vực liên quan: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Lịch sử, Văn hóa, Giáo dục, Truyền thông.
 • Hình thức thực hiện: Vận động xã hội hóa.
 • Sự cần thiết của dự án:
  • Nhiều tư liệu chân thực nhất về lịch sử của Việt Nam qua ảnh đang bị phân tán ở khắp nơi và chưa được sử dụng hiệu quả.
  • Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
 • Mục đích & Ý nghĩa:
  • Gìn giữ và phát huy giá trị của những bức ảnh cổ như là báu vật vô giá của lịch sử trong đời sống hiện đại.
  • Góp phần nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam.
  • Kết nối cộng đồng vì tình yêu dành cho quê hương (đối với người Việt Nam), đất nước Việt Nam (đối với bạn bè quốc tế).
 • Mục tiêu:
  • Tập hợp và biên tập bộ sưu tập ảnh BÁU VẬT KÝ ỨC (chụp từ năm 1860 đến 1954).
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng (triển lãm, xuất bản ấn phẩm, truyền thông, giao lưu,...) ở trong và ngoài nước
 • Đối tượng hướng tới: Những ai quan tâm, yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Các đối tượng được chú trọng đặc biệt là:
  • Thế hệ trẻ người Việt Nam đang sống ở trong và ngoài nước.
  • Du khách và bạn bè quốc tế yêu mến, quan tâm đến Việt Nam.
 • Đề xuất & Chủ trì: Nhà sưu tầm ảnh - Kiến trúc sư ĐOÀN BẮC.
 • Đơn vị thực hiện:
  • Nhóm Sưu tầm - Biên tập BÁU VẬT KÝ ỨC (tập hợp các cá nhân).
  • Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan (đối tác đồng hành, nhà tài trợ).
 • Nguồn kinh phí:
  • Tự thu xếp của Nhóm Sưu tầm - Biên tập BÁU VẬT KÝ ỨC.
  • Tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước.
 • Kiến trình thực hiện:
  • Giai đoạn đề xuất & thử nghiệm: từ tháng 07/2010 - tháng 12/2011.
  • Giai đoạn chính thức triển khai: bắt đầu từ tháng 01/2012 (dự kiến thực hiện trong khoảng 2 năm).
 • Địa điểm thực hiện (dự kiến):
  • Các thành phố lớn của Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố khác (tùy khả năng).
  • Một số thành phố tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ (tùy khả năng).
(Source: http://www.kyuc.vn)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…