Skip to main content

Photos of Vietnam: Precious Memories
Website Precious Memories for introduction the collection of approximately 10,000 old photographs about Vietnam (since 1860 to 1954) about landscape, people, life in Vietnam(Hanoi , Saigon - Ho Chi Minh Citysome other localities) and information about the projectPRECIOUS MEMORIES - Promote the value of memories of Vietnam through photos. 
We would receive sponsors from everybody to archieve success in this meaning project.BÁU VẬT KÝ ỨC - Dự án Phát huy giá trị của ký ức xưa qua các bức ảnh cổ về Việt Nam trong đời sống hiện đại.
Website Báu vât ký ức để giới thiệu bộ sưu tập gồm khoảng 10.000 phiên bản ảnh cổ đã chụp từ năm 1860-1954 về cảnh vât, con người, cuộc sống ở Việt Nam (Hà Hội, Sài Gòn -TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác) và các thông tin về dự án BÁU VẬT KÝ ỨC - Phát huy giá trị ký ức Việt Nam qua ảnh
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người cho thành công dự án đầy nghĩa này.
 • Tên dự án: BÁU VẬT KÝ ỨC - Phát huy giá trị ký ức Việt Nam qua ảnh.
 • Loại hình dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa.
 • Lĩnh vực liên quan: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Lịch sử, Văn hóa, Giáo dục, Truyền thông.
 • Hình thức thực hiện: Vận động xã hội hóa.
 • Sự cần thiết của dự án:
  • Nhiều tư liệu chân thực nhất về lịch sử của Việt Nam qua ảnh đang bị phân tán ở khắp nơi và chưa được sử dụng hiệu quả.
  • Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
 • Mục đích & Ý nghĩa:
  • Gìn giữ và phát huy giá trị của những bức ảnh cổ như là báu vật vô giá của lịch sử trong đời sống hiện đại.
  • Góp phần nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam.
  • Kết nối cộng đồng vì tình yêu dành cho quê hương (đối với người Việt Nam), đất nước Việt Nam (đối với bạn bè quốc tế).
 • Mục tiêu:
  • Tập hợp và biên tập bộ sưu tập ảnh BÁU VẬT KÝ ỨC (chụp từ năm 1860 đến 1954).
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng (triển lãm, xuất bản ấn phẩm, truyền thông, giao lưu,...) ở trong và ngoài nước
 • Đối tượng hướng tới: Những ai quan tâm, yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Các đối tượng được chú trọng đặc biệt là:
  • Thế hệ trẻ người Việt Nam đang sống ở trong và ngoài nước.
  • Du khách và bạn bè quốc tế yêu mến, quan tâm đến Việt Nam.
 • Đề xuất & Chủ trì: Nhà sưu tầm ảnh - Kiến trúc sư ĐOÀN BẮC.
 • Đơn vị thực hiện:
  • Nhóm Sưu tầm - Biên tập BÁU VẬT KÝ ỨC (tập hợp các cá nhân).
  • Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan (đối tác đồng hành, nhà tài trợ).
 • Nguồn kinh phí:
  • Tự thu xếp của Nhóm Sưu tầm - Biên tập BÁU VẬT KÝ ỨC.
  • Tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước.
 • Kiến trình thực hiện:
  • Giai đoạn đề xuất & thử nghiệm: từ tháng 07/2010 - tháng 12/2011.
  • Giai đoạn chính thức triển khai: bắt đầu từ tháng 01/2012 (dự kiến thực hiện trong khoảng 2 năm).
 • Địa điểm thực hiện (dự kiến):
  • Các thành phố lớn của Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố khác (tùy khả năng).
  • Một số thành phố tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ (tùy khả năng).
(Source: http://www.kyuc.vn)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h