Skip to main content

Rethinking Confucianism: Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam [Paperback] Benjamin A. Elman (Editor), John B. Duncan (Editor), Herman Ooms (Editor)Original Title in English 
By Authors: Benjamin A. Elman (Editor), John B. Duncan (Editor), Herman Ooms (Editor)
Publisher: Univ of California Los Angeles (March 1, 2002)
ISBN-10: 1883191068 | ISBN-13: 978-1883191061 | Publication Date: March 1, 2002


Book Description

This ambitious volume brings together a group of distinguished scholars who have worked together over five years’ time in an attempt to explain the present pan-Asian revival of Confucianism a century after it was declared moribund by leading philosophers and thinkers in China and Japan as well as in the West.

This collaborative study of China and its historical sphere of influence in Japan, Korea, and Vietnam begins by clearly establishing the principal threads that made up Confucian thought in the period of its unchallenged eminence. It also examines the pitfalls of Western scholars who have tended to lump together as "Confucianism" many diverse currents of Chinese and other Asian classical thought.

Uniquely, the book explores as well traditional Confucian views of issues such as gender, medicine, and ritual, and examines the reasons given by leading Asian and Western scholars for rejecting Confucianism at the end of the nineteenth century.

Editorial Reviews

  • "Elman’s concluding essay is a tour de force.... Should be required reading for all interested in modern Eastern Asia." -- Arif Dirlik, University of Oregon
  • "The volume is most valuable for the exceptional attention given to Korea, Japan, and Vietnam." -- John A. Tucker, East Carolina University
  • "This ambitious collection of essays challenges all previous discussions of Confucianism." -- Anne Walthall, Professor of History, University of California, Irvine
About the Author
  • Benjamin A. Elman is professor of history at the University of California, Los Angeles. He earned his Ph.D. in Oriental Studies at the University of Pennsylvania, 1980. He was a Peace Corps volunteer in Thailand, 1968-71, and was director of UCLA’s Center for Chinese Studies, 1997–99. His other works include Classicism, Politics, and Kinship: The Ch’ang-chou School of New Text Confucianism in Late Imperial China (University of California Press, 1990); A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China (University of California Press, 2000); and From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China (UCLA Asian Pacific Monograph Series, 2001).
  • John B. Duncan is associate professor of East Asian Languages and Cultures at UCLA. He received his Ph.D. from the University of Hawaii, 1988. He is the author of The Origins of the Chosýn Dynasty (University of Washington Press, 2000) and has published articles in both English and Korean in such publications as The Cambridge History of Korea, the Journal of Korean Studies, Acto Koreana, and Korean Studies.
  • Herman Ooms is professor of history at UCLA. He was educated in Belgium, where he earned an MA in Philosophy; Japan, where he earned an MA at Tokyo University in Anthroplogy of Religion; and the University of Chicago, where he received a PhD in Japanese History. His publications include: Charismatic Bureaucrat: A Political Biography of Matsudaira Sadanobu (1758-1829) (University of Chicago Press, 1975); Tokugawa Ideology: Early Constructs, 1570-1680 (Princeton University Press, 1985); Sosensuhai no shimborizumu (Symbolism in ancestor worship; Tokyo: Dobundo, 1987); and Tokugawa Village Practice: Class, Status, Power, Law (University of California Press, 1996)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…