Skip to main content

World News and Vietnam - Báo Thế Giới và Việt Nam

Titles in Vietnamese
Source: "Thế giới & Việt Nam"
Proposed English Translation: World News and Vietnam
Website: http://www.tgvn.com.vn
Báo Thế Giới và Việt Nam, cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao, là tờ báo đối ngoại lớn nhất cả nước, phản ánh các vấn đề quốc tế sâu sắc và nóng bỏng và chính sách cũng như hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, ngoai giao kinh tế đóng vai trò rất quan trọng, báo Thế giới & Việt Nam thường xuyên dành dung lượng thông tin lớn giới thiệu về kinh tế đối ngoại, đầu tư du lịch, thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài chính, công nghệ, lao động… và kinh nghiệm của các nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, Thế giới và Việt Nam còn phản ánh văn hoá, phong tục và lối sống đương đại của các dân tộc trên thế giới.
Với phong cách độc đáo, báo Thế Giới và Việt Nam có tính chuẩn xác, cấu trúc nội dung, thiết kế và trình bày theo tiêu chuẩn báo chí quốc tế, không những đáp ứng nhu cầu về thông tin báo in của độc giả thế hệ mới – thế hệ hội nhập và khẳng định vị trí Việt Nam trên toàn cầu – đồng thời còn là một cầu nối quan trọng giữa công đồng kinh doanh trong nước với cộng đồng kinh doanh nước ngoài.


Publications[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]

(Source: http://www.tgvn.com.vn)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h