Nov 5, 2011

World News and Vietnam - Báo Thế Giới và Việt Nam

Titles in Vietnamese
Source: "Thế giới & Việt Nam"
Proposed English Translation: World News and Vietnam
Website: http://www.tgvn.com.vn
Báo Thế Giới và Việt Nam, cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao, là tờ báo đối ngoại lớn nhất cả nước, phản ánh các vấn đề quốc tế sâu sắc và nóng bỏng và chính sách cũng như hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, ngoai giao kinh tế đóng vai trò rất quan trọng, báo Thế giới & Việt Nam thường xuyên dành dung lượng thông tin lớn giới thiệu về kinh tế đối ngoại, đầu tư du lịch, thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài chính, công nghệ, lao động… và kinh nghiệm của các nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, Thế giới và Việt Nam còn phản ánh văn hoá, phong tục và lối sống đương đại của các dân tộc trên thế giới.
Với phong cách độc đáo, báo Thế Giới và Việt Nam có tính chuẩn xác, cấu trúc nội dung, thiết kế và trình bày theo tiêu chuẩn báo chí quốc tế, không những đáp ứng nhu cầu về thông tin báo in của độc giả thế hệ mới – thế hệ hội nhập và khẳng định vị trí Việt Nam trên toàn cầu – đồng thời còn là một cầu nối quan trọng giữa công đồng kinh doanh trong nước với cộng đồng kinh doanh nước ngoài.


Publications[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]

(Source: http://www.tgvn.com.vn)


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us