Skip to main content

IR Literature_International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity

Original Title: International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity
Publisher: Pearson International Edition (2008)
Authors: Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi
ISBN: 978-0-13-506347-7Contents:
Part I: Overview / Trends, Actors, and Concepts / An Emerging Global Civil Society / International Relations in Historical Perspective / Thinking Theoretically /Additional Readings (pp.2-101)
Part II: State Security and Statecraft / Power: Interests, Objectives, and Capabilities of States / Diplomacy: Managing Relations among States / Force: War, Just Wars, and Armed Intervention / Additional Readings (pp. 102-191)
Part III: International Security / International Cooperation: IO, Alliancs, Coalitions / Controlling Global Armaments / International Terrorism and Transnational Crime /Additional Readings (pp. 192-283)
Part IV : The Global Economy / Global Economy: Politics and Capitalism / The Political Economy of International Trade, Finance and Regional Integration / The Political Economy of Investment and Sustainable Development / The Global Environment / Additional Readings (pp. 284-393)
Part V: Identity and Civil Society / Religion, Nationalism, and Conflicting Identities / Humanitarianism: Human Rights and Refugees / Questions in lieu of Conclusions / Additional Readings (pp. 394-470)
S
elected Readings (pp. 471-534)
 1. Freedom of the Seas (p 471)
 2. The Peloponnesian War: The Melian Dialogue (p 474)
 3. On Interpretive Understanding (p 476)
 4. The Downing Street Memo (p 479)
 5. The Downing Street Minutes (p 481)
 6. Toward Containment: George Kennan's Long Telegram (p 484)
 7. The Natural Condition of Mankind (p 487)
 8. The UN Charter and the North Atlantic Treaty (p 490)
 9. Appendix: Functional International Organisations as Specialised Agencies and Other UN Organs (p 503)
 10. The Non-Proliferation Treaty Tutorial (p 506)
 11. Osama Bin Laden's Fatwah against Americans (1998 -p 507)
 12. The Wealth of Nationas (p 509)
 13. Political Economy and Foreign Trade (p 513)
 14. Imperialism (p 516)
 15. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948 - p 520)
 16. Morality and Politics (p 521) /
 17. Appendices:
  1. Convention Against Torture and Other Crueal, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (1947 - p 522)
  2. Geneva Convention IV (p 524)
  3. Magna Carta (1215 - p 526)
  4. Declaration of the Rights of Man and of Citizens (1789 - p 527)
  5. The US Bill of Rights (p 528)
  6. Universal Declaration of Human Rights (p 530)  
Glossary (pp. 535-556)

Note on Pearson International Edition:
This is a special International Edition for students outside the US and Canada. Not for sale in USA / Canada.

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…