Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Luu Quang Vu

NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ Tiểu sử: Tên thật: Lưu Quang Vũ Sinh năm: 19 48 Mất năm: 19 88 Nơi sinh: Phú Thọ Bút danh: Lưu Quang Vũ Thể loại: Thơ, kịch, truyện Các tác phẩm: ê        Hương cây   >> Chi tiết ê        Thơ và truyện ngắn Lưu Quang Vũ    >> Chi tiết ê        Mây trắng của đời tôi (1989) ê        Bầy ong trong đêm sâu thơ, 1993 ê        Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994). ê        Sống mãi tuổi 17 (1979) ê        Hồn Trương Ba da hàng thịt (1984) ê        Người tốt nhà số 5 (1981) ê        Khoảnh khắc và vô tận (1986) ê        Bệnh sĩ (1988) ê        Lời thề thứ 9 (1988) ê        Điều không thể mất (1988)..s ê        Diễn viên và sân khấu ê        Mùa hè đang đến (truyện, 1983) ê        Người kép đóng hổ(truyện, 1984)  Giải thưởng văn chương: ê       Bộ Quốc phòng 1992 Giới thiệu một tác phẩm: Tiếng Việt Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về Có con nghé trên l

Vietnamese Literature for the American Public

Original Titles in English Note from Anh Tho: This list of Books on Vietnam is recommended by the website "ADOPT VIETNAM".  (Source: http://www.adoptvietnam.org/books/books-vietnam-literature.htm). We are looking for the Vietnamese version of these items. Please let us have the references (online or ISBN) if you happen to have them. Thank you. These book reviews of Vietnamese literature highlight the diversity of writings by Vietnamese, Vietnamese-American and Americans on the Vietnamese experience in the United States and in Vietnam. Vietnamese literature ranges from poetry to novels, from humorous to poignant, and from historical to modern. The Eaves of Heaven: A Life in Three Wars By Andrew X. Pham "Well known Vietnamese American author shares the story of his father's experiences in Vietnam through the French occupation and the Vietnam-American war. Pham's writing is lyrical and substantial, always thought provoking. Our review will be posted as

Contemporary Vietnamese Poets - Hoang Cam

NHÀ THƠ HOÀNG CẦM Tiểu sử: Tên thật: Bùi Tằng Việt Sinh năm:  1922 Bút danh: Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kỳ Anh, Bằng Phi Nơi sinh: Bắc Giang Thể loại: Thơ, kịch thơ, truyện thơ, văn xuôi và tác phẩm dịch