Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

Contemporary Vietnamese Poets - Luu Quang Vu

NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ

Tiểu sử: Tên thật: Lưu Quang Vũ Sinh năm: 1948 Mất năm: 1988 Nơi sinh: Phú Thọ Bút danh: Lưu Quang Vũ Thể loại: Thơ, kịch, truyện Các tác phẩm: êHương cây   >>Chi tiết êThơ và truyện ngắn Lưu Quang Vũ>>Chi tiết êMây trắng của đời tôi (1989) êBầy ong trong đêm sâu thơ, 1993 êThơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994). êSống mãi tuổi 17 (1979) êHồn Trương Ba da hàng thịt (1984) êNgười tốt nhà số 5 (1981) êKh

Vietnamese Literature for the American Public

Original Titles in English
Note from Anh Tho: This list of Books on Vietnam is recommended by the website "ADOPT VIETNAM". (Source: http://www.adoptvietnam.org/books/books-vietnam-literature.htm). We are looking for the Vietnamese version of these items. Please let us have the references (online or ISBN) if you happen to have them. Thank you.

These book reviews of Vietnamese literature highlight the diversity of writings by Vietnamese, Vietnamese-American and Americans on the Vietnamese experience in the United States and in Vietnam. Vietnamese literature ranges from poetry to novels, from humorous to poignant, and from historical to modern.

The Eaves of Heaven: A Life in Three Wars
By Andrew X. Pham
"Well known Vietnamese American author shares the story of his father's experiences in Vietnam through the French occupation and the Vietnam-American war. Pham's writing is lyrical and substantial, always thought provoking. Our review will be posted as soon as I have fin…

Contemporary Vietnamese Poets - Hoang Cam

NHÀ THƠ HOÀNG CẦM
Tiểu sử: Tên thật: Bùi Tằng Việt Sinh năm: 1922 Bút danh: Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kỳ Anh, Bằng Phi Nơi sinh: Bắc Giang Thể loại: Thơ, kịch thơ, truyện thơ, văn xuôi và tác phẩm dịch