Skip to main content

Auteurs français: Alexandre Dumas (1802-1870)Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870. Son oeuvre le plus connu fut "Les Trois Mousquetaires".

Alexandre Dumas père sur Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
Version numérique à télécharger sous GUTENBERG.ORG. Livres audio gratuits à télécharger sous ce lien
ActéTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18321/pg18321.txt

Bric-à-bracTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/6319/6319-0.txt

Le Capitaine Aréna — Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8693/pg8693.txt

Le Capitaine Aréna — Tome 2Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8692/pg8692.txt

Le capitaine PamphileTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18697/pg18697.txt

Le capitaine PaulTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/15574/pg15574.txt

Le Chevalier de Maison-RougeTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18006/pg18006.txt

Le chevalier d'HarmentalTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18028/pg18028.txt

Le Collier de la Reine, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18199/pg18199.txt

Le Collier de la Reine, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18200/pg18200.txt

Les compagnons de JéhuTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13819/pg13819.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17989/pg17989.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17990/pg17990.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IIITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17991/pg17991.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IVTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17992/pg17992.txt

Le comte de MoretTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/37771/pg37771.txt

Le corricoloTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9262/pg9262.txt

Création et rédemption Première partie: Le docteur mystérieuxTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/36812/36812-0.txt

Création et rédemption Deuxième partie: La fille du marquisTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/26476/26476-0.txt

La dame de Monsoreau — ­Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9637/pg9637.txt

La dame de Monsoreau — Tome 2.Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9638/pg9638.txt

La dame de Monsoreau — Tome 3.Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9639/pg9639.txt

La femme au collier de veloursTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18003/pg18003.txt

GeorgesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18271/pg18271.txt

Henri III et sa CourTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2682/pg2682.txt

Histoire d'un casse-noisetteTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/5104/pg5104.txt

Jacques Ortis; Les fous du docteur MiragliaTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/35951/35951-0.txt

Les mille et un fantômesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/15208/pg15208.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7770/pg7770.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 2Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7771/pg7771.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7772/pg7772.txt

La reine Margot - Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13856/pg13856.txt

La reine Margot - Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13857/pg13857.txt

La San-Felice, Tome 01Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17693/pg17693.txt

La San-Felice, Tome 02Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18401/pg18401.txt

La San-Felice, Tome 03Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18402/pg18402.txt

La San-Felice, Tome 04Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18586/pg18586.txt

La San-Felice, Tome 05Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18773/pg18773.txt

La San-Felice, Tome 06Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18826/pg18826.txt

La San-Felice, Tome 08Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/21017/pg21017.txt

La San-Felice, Tome 09Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/21191/pg21191.txt

Le SperonareTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8863/pg8863.txt

Les trois mousquetairesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13951/pg13951.txt

La Tulipe NoireTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/1910/pg1910.txt

Un Cadet de Famille, v. 1/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/38400/pg38400.txt

Un Cadet de Famille, v. 2/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/38867/pg38867.txt

Un Cadet de Famille, v. 3/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/39555/pg39555.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13947/pg13947.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/ebooks/13948

Le vicomte de Bragelonne, Tome IIITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13949/pg13949.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome IVTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13950/pg13950.txt

Vingt ans aprèsTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13952/pg13952.txt

YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…