Skip to main content

Auteurs français: Alexandre Dumas (1802-1870)Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870. Son oeuvre le plus connu fut "Les Trois Mousquetaires".

Alexandre Dumas père sur Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
Version numérique à télécharger sous GUTENBERG.ORG. Livres audio gratuits à télécharger sous ce lien
ActéTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18321/pg18321.txt

Bric-à-bracTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/6319/6319-0.txt

Le Capitaine Aréna — Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8693/pg8693.txt

Le Capitaine Aréna — Tome 2Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8692/pg8692.txt

Le capitaine PamphileTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18697/pg18697.txt

Le capitaine PaulTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/15574/pg15574.txt

Le Chevalier de Maison-RougeTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18006/pg18006.txt

Le chevalier d'HarmentalTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18028/pg18028.txt

Le Collier de la Reine, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18199/pg18199.txt

Le Collier de la Reine, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18200/pg18200.txt

Les compagnons de JéhuTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13819/pg13819.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17989/pg17989.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17990/pg17990.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IIITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17991/pg17991.txt

Le comte de Monte-Cristo, Tome IVTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17992/pg17992.txt

Le comte de MoretTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/37771/pg37771.txt

Le corricoloTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9262/pg9262.txt

Création et rédemption Première partie: Le docteur mystérieuxTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/36812/36812-0.txt

Création et rédemption Deuxième partie: La fille du marquisTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/26476/26476-0.txt

La dame de Monsoreau — ­Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9637/pg9637.txt

La dame de Monsoreau — Tome 2.Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9638/pg9638.txt

La dame de Monsoreau — Tome 3.Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9639/pg9639.txt

La femme au collier de veloursTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18003/pg18003.txt

GeorgesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18271/pg18271.txt

Henri III et sa CourTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2682/pg2682.txt

Histoire d'un casse-noisetteTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/5104/pg5104.txt

Jacques Ortis; Les fous du docteur MiragliaTexte en français
http://www.gutenberg.org/files/35951/35951-0.txt

Les mille et un fantômesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/15208/pg15208.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 1Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7770/pg7770.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 2Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7771/pg7771.txt

Les Quarante-Cinq — Tome 3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/7772/pg7772.txt

La reine Margot - Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13856/pg13856.txt

La reine Margot - Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13857/pg13857.txt

La San-Felice, Tome 01Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/17693/pg17693.txt

La San-Felice, Tome 02Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18401/pg18401.txt

La San-Felice, Tome 03Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18402/pg18402.txt

La San-Felice, Tome 04Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18586/pg18586.txt

La San-Felice, Tome 05Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18773/pg18773.txt

La San-Felice, Tome 06Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/18826/pg18826.txt

La San-Felice, Tome 08Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/21017/pg21017.txt

La San-Felice, Tome 09Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/21191/pg21191.txt

Le SperonareTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/8863/pg8863.txt

Les trois mousquetairesTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13951/pg13951.txt

La Tulipe NoireTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/1910/pg1910.txt

Un Cadet de Famille, v. 1/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/38400/pg38400.txt

Un Cadet de Famille, v. 2/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/38867/pg38867.txt

Un Cadet de Famille, v. 3/3Texte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/39555/pg39555.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome ITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13947/pg13947.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome IITexte en français
http://www.gutenberg.org/ebooks/13948

Le vicomte de Bragelonne, Tome IIITexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13949/pg13949.txt

Le vicomte de Bragelonne, Tome IVTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13950/pg13950.txt

Vingt ans aprèsTexte en français
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13952/pg13952.txt

YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…