Dec 1, 2020

Back to Square One: Anh Tho Andres, Trở về con số không“ - Lời tựa


Original Title in English: Back to Square One
by Author: Anh Tho Andres
Vietnamese Translation by YourVietBooks Team
http://www.facebook.com/YOURVIET


Lời tựa
Pourquoi écrire ?
On a quelquechose à donner, on ne sait pas quoi, on ne sait pas à qui mais c’est là, alors on prend un crayon, on trace, on dépose les petits cailloux, on sait qu’on reviendra et que ces petits cailloux nous parleront. Nous n’avons pas tant besoin de dire que d’entendre une parole, celle de celui ou celle que nous étions il y a trois jours, il y a vingt ans…
(Journal intime, auteur inconnu)

*****

Tôi vẫn thường suy nghĩ về đề tài cuốn sách mà tôi muốn viết. Đây là bức thư mà nhiều bạn bè đã mong đợi từ lúc tôi bước chân rời khỏi Vietnam cách đây 26 năm, mang theo giấc mộng của nhiều người thân, bạn bè và các đồng hương mà tôi không hề quen biết. Toi đã thực hiện được giấc mộng của họ: giấc mộng đi nước ngoài, và sau đó trở về quê hương với một địa vị khác, có phương tiện giúp đở gia đình, đạt được một chúc danh vọng, có con ngoan, có chồng tốt, có địa vị xã hội tương đối. Tóm lại, bao nhiêu là chứng cớ thành công trong cuộc sống.

Cuộc sống đã đưa đẩy tôi qua nhiều nghịch cảnh, trôi giạt qua nhiều quốc gia, trải nghiệm nhiều thử thách, buộc tôi phải sử dụng nhiều sở trường và ngôn ngữ khác nhau, chống chọi với nhiều kho khan, chỉ để tiếp tục cuộc sống và làm tròn bổn phận của một người con, người vợ, người mẹ, và những vai trò khác mà những người quanh tôi thường chờ đợi nơi tôi. Toi thường tự hỏi: tất cả những cái này để làm gì, khi trong cuộc sống riêng tư tôi không có một người bạn để tâm sự, trong chỗ làm việc không có người chia xẻ giấc mộng tương lai, ngoài xã hội tôi chỉ là một nhân vật qua đường, đối với con cái tôi chỉ là một điểm tựa cho đến lúc chúng thành đạt. Cha mẹ thì ở xa, không thụ hưởng được gì nơi tôi ngoài một vài bức thư, một vài tấm ảnh, một chút tự hào, một vài mẫu chuyện trong thoi gian tôi về thăm nhà, một hai món quà nhỏ, một số tiền hàng tháng mà tôi giành dụm để gửi về, hoặc một cây nhang trên bàn thờ…

Câu trả lời cuối cùng về ý nghĩa cuộc sống vẫn chưa hiện rõ, chỉ biết rằng sống là phài làm việc, làm việc để trả giá cho cuộc sống hiện có, trả giá và giành dụm cho tương lai khi lâm bệnh, hoặc để nuôi thân cho tuổi già. Phải chăng ý nghĩa cuộc sống chỉ là ở đó: la survie matérielle.

Một vài người thân đã nói với tôi có lẽ trước kia nghiệp tôi nặng nên bây giờ phải trả. Tôi đã tìm hiểu thêm về chữ nghiệp và được biết nghiệp là kết quả của hành động có ý đồ do tham, sân, si khởi lên… Tôi đã học lướt qua khái niệm 12 nhân duyên, và qua đó được hiểu là tôi là người đã tạo ra những đau khổ của chính mình và phải trả giá cho kết quả của những hành động đó.

Tôi muốn kể qua một vài mẫu chuyện của cuộc đời tôi để chia xẻ với các bạn nào đọc cuốn sách này. Đề tài cuốn sách sẽ xoay quanh khái niệm về chữ nghiệp và sự vô thường của cuộc sống. Do đó tôi lấy tựa đề là „Back To Square One“, tiếng Việt tạm dịch là „Trở về con số không“.

Qua sự hiểu biết về sự vô thường của cuộc đời, tôi nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm, ít tạo nghiệp để có thể dứt được vòng luân hồi sinh tử.

Sự hiểu biết còn hạn hẹp. Chỉ muốn chia xẻ nhiều hơn với các bạn. Hy vọng với sự tu tập và cố gắng, sau khi hoàn thành cuốn sách này tôi sẽ có sự tiến bộ hơn trong cách nhìn các sự vật để chia xẻ với các bạn.

Chỉnh sửa ngày 05.10.2011 cho các bạn Yersiniens và Couventines Dalat
View other postings under
http://www.facebook.com/YOURVIET


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us